Menu

Fynboerne

22. sep. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

Side 97
Vigsø
Smal halvmaaneform
et Ø ved Vigsnæs
Tjørne langs indersiden
og sammen med Hyld
og Roser spredte over den
midterste bredere Del
hvor de mod Øst
danner en sammenhæn
gende lille Skov i hele
Øens Bredde af Oldgam
le mægtig store Bred
kornede Træer. Hist
her lavt for[ulæselig] Krat
af Slaan nogle Naur
og en Gruppe store El
md midt paa Inder
siden. Paa Østenden
spredte Tjørn og Roser
Skovkanten i Tjørne
skoven dækket af Fugle
græs og paa de lysrer
Steder Brændenælder
mange Champignon

22
Om Mrg NV fl Solskin
Kl, 8 præsis sejler vi ud
af Fæmøs Havn ad
Vigsø til.
Paa Bundgarnet udenfor
Havnen et Par L marinus
Kl 9,20 ankrer vi V for
Vigsø
og var i Land
En Flok Krager

Side 99
Faa [ulæselig] og [ulæselig]
Lave Klinter langs
ydersiderne. 3 – 4 Vand
steder. En til Dels
ødelagt Sysse paa
Indersiden V for de
store Elme. Paa Slet
ten ved Enden en høj
Baake en kvadratisk
Indhegning
af opstakkede l
Indhegnin
gen TEGNING
nogle Ribsbuske og et Par
Hylde.

Side 100
Spurvehøg Engpibere
Skade flyver i Land
fulgt af nogle Krager
en Spurvehøg til
Forstuesvaler Irisker

en Flok Viber en Hejre
Musvitter Musvaage
Engpiber Bogfinke
Lærke Graaspurve
Ringdue
[ulæselig] Hjejler Hvide
Vipstjerter. Paa Stenene
ved Ø enden nogle Hej
rer - Actitis
Sortmejse og Musvit
i en Tjørn mange Mejser
Paa Ø Spidsen ind mod
Land en Flok Ryler
nogle Viber og Strandhjejler
L canus (3) flyver over
Øen ) Ombord tiil Middg
I Land igen 2 ¼
L marinus inde
ved Kysten af Vigsnæs

Side 101
Suderø
Lille flad Ø ved Valnæs med en
enlig Busk og store
Sten omkring

Side 102
Det er næsten Stille
ganske svag Bris fra NV
og det graaner op fra SV
Himlen er overtrukken
undtagen mod NV
hvor lidt blaat ses mel
lem Ciriusskyer.
Musvit og Blaamejser
Engpibere
Vi ror ombord Kl. 4
Barometret begyn
der at falde igen
Petersen fyrer op og Kl 4 ½
sejler vi til Suderø
Kl. 5,15 passerer vi
Suderø
som vi lader lægge
og sejler videre til
Masnedø
Hvor vi gaar ind. Havnen
bag Færgelejerne Kl 7,15

Side 103
Masnedø
Flad Ø Klinten paa V
Siden Træløs undtagen
ved Gaarden og sluse og [ulæselig]
et Par Vandhuller. 2 Gaar
de ligger op ad hinanden
omtr. midt paa Øen.
I N og S Boliger for Funk
tionærer ved Jernbanen
og Færgerne. Paa det N
lige Stykke af Jernbanen
Granner paa Begge Sider
af denne Et Fort
paa V Siden. God
frugtbar Jord hele Øen
dyrket.
. . . .
Til Broen og videre rundt
langs Stranden

Side 164
TEGNING
Vigsø 22 Septbr

Side 165
TEGNING
Fæmø Havn 22 Septbr

  1. Larus marinus: Svartbag

  2. Forstuesvaler: Landsvaler

  3. Actitis hypoleuca: Mudderklire

  4. Larus canus: Stormmåge

  5. Larus marinus: Svartbag

Fakta

PDF
22. sep. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen
- Petersen, Rylen

Nej