Menu

Fynboerne

21. sep. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

Jævndøgn
21 Septbr
Kl. 6 er det Solskin med fr VNV,
Højvande
Store Vibeflokke over Engen
Engpiber flyver forbi Havnen
noget efter en Flok Lærker S – N
Kl. 7 ½ fl. NVN det
graaner fra NV og

Side 93
Blank
Side 94
L marinus
Kl lidt over 8 begynder
det at regne 2(
En Flok Engpibere S – N )1
Vinden gaar tilbage til SV.
Til Sønderby ved 9 Tiden
Lærker Vibe Gulsp. Irisker
Svenskirisker Svaler
Taarnfalk
Stillits Bomlærker Spurve
høg
Ved Mosen foran Nørreby Skole
ung Stillits vist den som
den før Hvide Vipstjerter
ny Lærke og Stære Svaler (ri x ur)

i Nørreby

Gærdesmutter en [ulæselig]
Musvitter. Bogfinker Spurve
Ad en Markvej ud til
Str N for Byen
Viber Stære Taarnfalk
Ved Str Stenpikker
en Flok Irisker
langs Str mod NV

Side 95
Blank

Side 96
flere Hundrede Hættemaager
efter en Pløjemand paa
en Eng og ude paa Søen
mange Stære og Viber.
Irisker og Svenskirisker
mange Lærker
Gulspurve Engpibere
Da Vandet skyller op
paa Foden af Klinten
gaar jeg ovenpaa. Vandet
er leret langt ude.
stor Flok Viber
3 Jægere og en Hund
fra den Vestlige Ende
af Klinten gaar jeg over
Markerne ind til Byen
Engpibere Lærker Irisker
i Mængde
Ved den første Gaard
Solsort Musvitter Sp
Svenskirisk
Ind ad Nrby til Stillitser
ved Nørreg 2 Stillitser
Sp og Skovspurve
Ombord til Mdg
Højvande

Side 98
Graavejr af og til Regn
hele Dagen
Vinden NV frisk om
Middagen flovere
mere og mere hen
mod Aften
Alle 3 til Aften hos
Præstens.
Regn

  1. Larus marinus: Svartbag

  2. Svenskirisk: Gammelt ord for grøn irisk

  3. Digesvale, Hirundo riparla, i dag Riparia riparia

  4. Bysvale (Delichon urbica)

Fakta

PDF
21. sep. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej