Menu

Fynboerne

2. jun. 1923

[Side 180, verso]
2 Juni Maj Kl 7.
I mellem Kloen og God
set paa en Fiskerbaad
der ligger paa Siden af os
har et Par Spurve bygget
Rede. Forleden da Baaden
var ude at sejle blev Reden
ødelagt, men Sp tog strax
fat paa at udbedre den
da den kom i Havn igen
I Øjeblikket er ♀ inde i Reden
mens ♂ sidder paa Fokke
staget.
TEGNING

[Side 181, recto]
Vaarsø 102,9 Td L
Vaarsø Kalv 5,9
Langeøer 2,5
Endelave 2382,6+7,4
Tunø 629,4
Vesterrøn 1,4
Østrerøn 0,2
Hjelm 112,8

[Side 182, verso]
4
10
5
32
....
51
9
....
60
5
....
65
13
11
11
....
100

[Side 183, recto]
[Skrevet omvendt på siden]
61 Hvinand
62 Ringdue 5/5
63 Actitis hypoleucos
....
64 Cypselus apus.
65 Rørspurv
66 Temm. Ryle
67 Rødstr Lappedykker 7/5
....
68 Accentor modularis
69 Træpirker ?
70 Tornsanger
71 Gulbug
72 Graaand
73 Sjægger
74 Hortulan 8/5
....
75 St macrura

76 Sort Terne
77 Bekkasin?
78 Sivsanger 9/5
....
79 Graa Fluesnapper
80 Raage
81 Musvit
82 Br. Fluesnapper 10/5
....
83 Splitterne
84 Blaamejse
85 Munk 11/5
....
86 Tinksmed 12/5
....
87 Strandhjejle
88 Stenvender 15
....
89 Nattergal 16
....
90 Havesanger 17
....
91 Fasan 18
....
92 Tornskade 19
....
93 Dværgmaage 22
....
94 Rødstr Lom 23
....
95 Gøg 26
96 Grønb Rørhøne
97 Larus arge.
98 Falk (tinn ?)
99 Tejster
....
100 Anthus obse.

101 Hvepsevaage.
102 Rørsanger 29
....
103 Havlit 2/6

[Side 184, verso]
Blank

[Side 185, recto]
[Skrevet omvendt på siden]
1 L arg
2 – can
3 – ridib
4 Gravgæs

5 Skallesluger

6 Ederfugl
7 Sortand
8 Viber
Præstekrave
10 Stære
11 Krage
12 Lærke
13 Irisker
14 Spurve
15 Terne 1/5
....
16 Fløjlsand
17 Knortegæs
18 Krikand
19 Forstuesvale
20 Bysvale
21 Jordsvale
22 Stenpirkker
23 Engpiber
24 Bogfinke
25 Bomlærke
26 Svenskirisk
27 Rødben
28 Lille Regnspove
29 Strandskade
....
30 Hvid Vipstjert
31 Gul Vipstjert
32 Gulspurv
33 Løvsanger 2/5
....
34 L marinus
35 Skeand
36 Pibeand
37 Spidsand
38 Klyde
39 Kjove 3/5
....
40 Ryle (ogsaa i [ulæselig])

....
41 Allike (d. 1 Maj)
....
42 Atling
43 Graagaas
44 Bramgaas
....
45 Skovspurve 2 Maj.
....
46 Hejre
47 Dværgterne
48 Solsort
49 Blishøne
50 Kobbersneppe
51 Brushane
52 Regnspove 4/5
....
53 Sumpsanger
54 Gærdesanger
55 Rødhals
56 Bynkefugl
57 Ringdrossel
58 Sangdrossel
59 Rødstjert
60 Kvækerfinke

[Side 186, verso]
Blank

[Side 187, recto]
[Skrevet omvendt på siden]
1 Sjælland –
2 Amager
3 Saltholm
4 Lolland –
5 Falster –
6 Sprogø
7 Lindholm
8 Ægholm
9 Vejlø
10 Langholm
11 Fyen –
12 Als
13 Farø
14 Mors
15 Flæskholm
Elleore 3 Td L.
{Ourø 2725,1
{Rønø 14,5
{Lindholm 47,5
{Langør 7,0
{Eskildsholm 0,9
Holbæk Fjrd Rønnen 1,8
Jyllinge {Lilleø 21,8
Holme {Flængholm 3,3
{Langholm 2,8
{Yderste H 2,6

[Side 188, verso]
Stillits 18/4 Fasan
Gærdesmutte Tornskade
Rørsanger {Dværgmaage
Skade {Grønb Rørhøne
Skovskade Nexelø {Gøg
Spætmejse {Sumpmejse
Sortmejse {Falk
Huldue ....
Tejste {Tejste
Gøg
Musvaage Sejerø {Hvepsevaage
Taarnfalk? {Tangpiber
Spurvehøg {Havlit

Rørhøne

[Skrevet omvendt på siden]
Skalholm 16,7
Enø 535,6 Td L

Dylsø 239,4 Td L
Omø 817 – 39,x Vand
Agersø 1245,7
Egholm 170,3
Musholm 52,6
Nordholm 3,6
Nexelø 403,5
Sejerø 2271 – 3 Td V
Kjølholm 5,6
Eskildsø 224,8
Øxneholm 26
Hesselø 127,3

[Omslag]

 1. Actitis hypoleucos, Mudderklirre

 2. Cypselus apus, Mursejler, i dag apus apus

 3. Temmincks Ryle, Tringa pusilla, i dag Calidris temminckii

 4. Accentor modularis, jernspurv, i dag, Prunella modularis

 5. Hortulan, værling (fåtallig idag), Emberiza hortulana

 6. Sterna macrura,Havterne, i dag Sterna paradisaea

 7. Sortterne, chlidonias niger

 8. Larus argentatus, Sølvmåge

 9. Tårnfalk, Falco tinnunculus

 10. Anthus obscurus, Tangpiper, i dag Skærpiber Anthus petrosus, (Fugle ved danske Fyr 1919, s 187)

 11. larus canus, Stormmåge

 12. larus ridibundus, Hættemåger

 13. Larus Marinus, Svartbag

 14. I dag (Acrocephalus palustris) Kærsanger

Fakta

PDF
2. jun. 1923

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej