Menu

Fynboerne

2. jun. 1923

2 Juni
[side 12, recto]
Det er graat ved 4Tiden
ca Kl 7 begyndte Skyerne at
skilles ad. V fl.
Det graaner igen.
Til Kongstrup ad Landevejen
Bomlærker Strandskader Lærker
I en Vedbenbegroet gavl mange
Sp. Reder. Irisker Solsorter.
Forbi Møllen til NØ Str.
M.fl. ryper ♂ og ♀ på den
lille Eng indenfor Str volden
Hvid vipstjert ved Str (2 f.
Stenpirkere (2)
Ved Borbjerg Bomlærke Irisker
Svenskiriken Stenpirkere (♀ og ♂)
Sp. Reder i Roserne
Præstekraver
TEGNING
Udfor Mastrup ligger en Havlit
♀ ? og piller sig. 5 Skalleslugere
flyver forbi. Havlitten er vist
[Side 13, verso]
Langs Kanten af Klinten
med Tejsterne Frøstjerner i Mængde
en lille Benvedbusk.
Frøstjerner, kraftige Planter nogle
med lys grøn Stængel hos
andre er den mest graaviolet.
Oxetunge Hundetunge tveskæg Ærenpris
[Side 14, recto]
en ung ♂ der er ved at fælde
over i Somme dragt, paafaldende
sort paa Halsen. Da jeg vi
ser mig rækker den Hals og
siger Hov - - Av han kom
mer men blive liggende.
I nogle Rosenbuske ved Str
ml Brobjerg og Kongshøj S
venskirisk ♂ og Tornskader (♀ og ♂)
3 Bomlærker kommer til og
sætter sig. Stenpikkere
Kongshøj
Det bliver mere og mere tykt
og Vinden gaar om til N.
Hen til Tejsterne. De ligger 14
i Vandet nedenfor Rederne,
nu er der 16 der ligger og dykker og
saa 27. Tegner Tejster paa
Klinten. S for T flyver
en Gravgaas ♀ ud fra noget
tæt Slaaenkrat paa Skrænten
og lægger sig ved 5 andre der
svømmer ud paa Søen
Det er bleven Stille og Solsk.
Tornsanger
[Side 15, verso]
Blank
[Side 16, recto]
Da jeg kommer ned ved str
Er T. forsvunden men da jeg
nærmer mig Kolonien begynder
de at komme ud igen,
Mens jeg skriver dette har der
samlet sig og 9 andre for mig - -
og saa 4 til, men saasnart jeg
har sat mig ned fra at tegne
begynder de at flyve til hul
lerne igen. Naar de sætter sig
ved Hullerne piber de ti ti ti ti
ti. Da jeg gaar hjem langs SV
stranden er der lidt Brus
fra N maaske lidt til Ø
Kl. Varmt.
Om aftenen mellem 8 og 9 er der
lidt Vind fra SØ.
Barometeret falder lidt.
[Side 17, verso]
Blank
[Side 18, recto]
Vaagnede henad Kl 1 det
blæser stærkt vind fra NV
falder i Søvn men vaagner
strax efter ved at det regner
i Hovedet paa.

  1. Se desuden denne dagbog, side 180 for beskrivelse af spurverede på en fiskerbåd.

Fakta

PDF
2. jun. 1923

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej