Menu

Fynboerne

1. jun. 1923

1 Juni
Kl. Solskin SV flovt

Op paa Borgbjærg for at tegne
Gule Vipstj typ ♀ og ♂.
I det lille Krat S siden af
Toppen et Par Havesangere Irisker
og en Solsort. Lærker. Bomlærke
Hjem til Mdg.
Friis har tabt sine Briller og Pe
tersen sejler ham til Havnsø
for at han kan komme til
Kjøbenhavn og faa et Par ny.
Gaar til Haløvrbjærg.
Svenskirisk. Solsort Jordsvaler
Bomlærker Lærker. Stær.
Ved Grd. Irisker Sp Havesanger
Viber. Paa Toppen af Haløvbj.
2 L canus ved en Sten
Ned til Str. Fra en Grusgrav
paa Ø siden af Elmebjerg fløj
en Tejste ud. Rede med et Æg
og en Del Svalehuller
[Side 6, recto]
Strandkaal og Strandarve
Forstrand af store Rullesten
Paa Kanten af en Afløbsrende et pragtfuldt grønt
Firben (lysebrun Ryg og gul
grøn Side og Bug. Saa 3-4
Stk til.
Fra denne Rende til Elmb
jærg en Række tætliggende
parallelle Fordybninger i Strandvolden, før 1800
brugt til at hale Skibene op i til Overvintring 14-15
[Side 7, verso]
Nu ligger den og svømmer
et lille Stk ude i Stranden med
lang Hals og Halen lige i Vejret
[Tegning]
I Kikkerten kan jeg se at den
ustandselig aabner og lukker
Næbet, men ingen Lyd naar
mig. 2 Gravgæs flyver forbi.
2 Strandskader paa Bredden
langs Str ruger L canus
I Stensætningen i Bunden af
Grøften Stærerede med Unger
I Slaaen og Tjørnekrat paa
Stenkistehøj en Del Irisker og en
Sanger, vidst Havesanger som jeg
kun saa et Glimt af.
Hvid Vipstj. Gul Vipstj.
SØ paa langs Strdr
[Side 8, recto]
Mellem Kongstrup og Skelbjerg
meget høj Strandvold med en
lille lav Strandeng indenfor
SV for denne Bukbjerg.
Armeria
I en lille Mose indenfor Strand
volden ved Foden af Skelbjerg.
Mange Engkarse Skeblad og Vand
ranunkel.
[Side 9, verso]
Rugende L canus hele Vejen.
Strandskader. 2 Gravgæs.
Bomlærker Gule Vipstj. Stenpik
ker. Præstekraver. Stenpikker.
Forstuesvaler Stære. Gul Vipstj
borealis ♂ + ♀♀ Præstekraver
Kongstrup.
Sp. Bomlærker Stære. S for
et Par Gravgæs en Flok Viber
Stenpikker. I Klinten Svalehuller
og nogle større Huller Tejster
og Harehuller men ingen Fugle
saas. Strandskader Stenpirk
Sp. Store. Et Par Gravgæs
flyver ind fra Str bredden
2 M fl. borealis den ene med
et stort graabrunt
[Tegning]
Bryst[ulæseligt]
der er 4. en smuk udfarvet ♂
de er meget tamme jeg gaar
forbi en paa 4-5 Al. Afstand
og skønt min Skygge gaar over
den bliver den siddende
[Side 10, recto]
Blank
[Side 11, verso]
en af dem har kun et Ben
I et Rosenkrat paa Brobjerg.
Sp. Irisker. 2 Skalleslugere
♂♂ flyver forbi.
I Mastrup synger Gulbugen,
vist ogsaa Sumpanger det
er vanskeligt at tage Rede
paa i Forbifarten da 5-6
Kalve og en Ko brøler i Munden
paa hinanden. NV
Ad Vejen til Sejerby.
Paa Strandfælleden ved Mastrup
en Engpiber med et Par Larver
i Næbet, vist den første jeg har
set paa Sejerø. Langs Strand
vejen 2 gule Vipstjerter.
Da jeg gaar hjem efter at
have tegnet er der helt
Stille
Ved 10Tiden er der lidt
Bris fra SV.
Det dugger om Natten
[Side 12, recto]
Kongstrup
Køn Have med Frugttræ
Buske og Blomster. Store Elme
Æbletræer og nogle Aske og Popler.
Pynteligt velholdte Grd.

  1. L canus: Larus canus: Stormmåge

  2. Borealis: Flere arter af gul vipstjert

Fakta

1. jun. 1923
Dagbog 1923, side 5, verso

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej