Menu

Fynboerne

31. maj. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

31 Maj
Kl 6½ Lammeskyer over hele
Himlen endtg i S hvor der
staar Byger SV frisk
Lidt før Kl 8 roede jeg over
til Hundsholm paaa et Par
Sten henimod S enden sad
2 Strandskader. Paa en Sten
ved N enden St macr.
I Tjørnen sang Tornsanger og
en Del Graasp. kviderede
En Flok Stære ca 10. Lærker
Irisker. Henimod S Enden en
Skal af Ederfugle Æg med Hul
paa Siden. Fiskerikontroløren
der ejer Øen fortæller at et
Par Ederfulge flere Aar i Træk
har ruget i Faarehuset.
Paa Vestsiden lille Koloni
af L canus og nogle Terner
En vindtør Bjærgand ♀ med
afpillet Bryst Ternerede med
2 Æg 3 Maagereder (can) med hver
2 og en med 1 Æg. En med 5 Æg
adskillige tommer Reder 3 med hvor
1 Æg og en med 2
Død Fløjelsand ♂
en til med 5 Æg
Vindtør Graaand ♀ med af
pillet Bryst.

Side 73
Blank

Side 74
Hvid Vipstjert
En Gravgaas og en Ederfugl ♀
Svømmeder NV for Øen
St cantiaca flyver over.
Jordsvaler. Serrator ♂ i Over
gangsdragt, svømmer ind
mod NØ Spidsen men betak
ker sig da han ser mig og svøm
mer raskt ud igen
Svenskirisk Vinden

Frisker henad Middg til
stærk Blæst. Klar Himmel
Maagerede med 3 Æg med
Prammen hjem Kl 11 ¾
i NV Storm
Eftermdg. Gaar ud for at tegne
en af Strngærder indhegnet
Palds i den SØ Del af Nord
by Hede, hvor der en Gang
har ligget en Gaard hvis
Ejer blev slaaet ihjel af Bøn
derne ved Nordby Kirke fordi
han havde taget deres Kre
aturer op. Paa [ulæselig] ved
det inderste af Vejen Præste
kraver Rødben (2) Engpiber
2 Serrator svømmer.
en Flok L canus efter en

Pløjemand der pløjer for
Kartoffellæggere. Irisker

Side 75
Lyng Rensdyrlav Kattefod –
hvid og lyserød. Store grønne
Bede af Sortbær

Side 76
Lærker. Krager. Paa Skaar-
høj Bakker. Viber og Strand
skader paa Marken
I Haven ved Huset ved Planta
gen synger trochilus. Solsort
Gulsp. Plantg. Gærdesanger
Irisk. 2 Gravgæs flyver over og
paa den stenede Engstrækning
mod Hesselholm ses et
Par Rødben og nogle L canus.
et Par Irisker sætter sig i Lyngen
Over Heden tili Østerstranden
[Forudgående side indsættes her]
Engpibere. Et Par Agerhøns
en Hare. Ude i Søen Svøm
mer en Ederfugl ♂
L. arg fl forbi paa Kanten
af Heden sidder Strandskade
og nogle Par L can. Flere Par
Strandskader Præstekrave
Ederfugl ♂ sv. Engpiber –
Vibe Irisker Stenpikker og
Krage ved Armshoved.
herfra til Skansen Præstekr
Stenpikker Bomlærke. Jordsvale
Lærker synger. Viber Rødben
L canus Strandskade
Paa Skansen
Stær Stenpikker Bomlærke
SØ for den nogle St mina
ta Forstuesvaler Vibe

Side 77
bl.
Maager trækker lavt over
Vandet enkeltvis eller
flere sammen N paa
forbi os. (canus)
Strandskade høres

Side 78
Strandskade L canus
Præstekrave
Ø for Skansen ruger en Del
L canus – vist ogsaa Dvergterne
men jeg havde ikke Tid til at
se nøjere efter. 3 Rødben fl.
over 4 – 5 Hættemaager i
Vejen mellem Liløre og Vejen
til Langøre. Gravgaas
4 Mursvaler mod N.

  1. Sterna macrura, Havterne, i dag Sterna paradisaea

  2. Larus canus: Stormmåge

  3. Sterna cantlaca, splitterne, i dag Sterna sandvicensis

  4. Jordsvale: Digesvale

  5. Mergus serrator, Toppet Skallesluger

  6. Svenskirisk: Gammelt ord for grøn irisk

  7. Larus argentatus: Sølvmåge

  8. Sterna minuta: Dværgterne, i dag sternula albifrons

  9. Forstuesvale: Landsvale

  10. Cypselus apus, Mursejler, i dag apus apus

Fakta

PDF
31. maj. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej