Menu

Fynboerne

13. maj - 15. juni 1922.

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne.

Denne sidste del af dagbogen indeholder tegninger fra togtet, og en opsumering af de observerede fugle.

Side 146
Blank

Side 147
TEGNING
Alrø Kirke

Side 148
Blank

Side 149
TEGNING
Fra Østenden af Hjarnø

Side 150
Blank

Side 151
TEGNING
Gaardlænge Endelave

Side 152
Blank

Side 153
TEGNINGER
Ingolf

Side 154
TEGNING
Aalefisker ved Endelave

Side 155
TEGNING

Side 156
TEGNING
Tunø Øster Rønne
6 Juni 22

Side 157
Blank

Side 158
TEGNING
Tunø Kirke med Fyrtaarn

Side 159
Blank

Side 160
TEGNING
Klint paa NS siden af Tynø Ler ovenpaa Sand

Side 161
Blank

Side 162
TEGNING
Klint paa N Kysten af Tunø mod Ballebjerg

Side 163
Blank

Side 164
Kastelsbanken paa Hjelm fra S
TEGNING

Side 165
Blank

Side 166
TEGNING
Hjelm Fyr fra Rylens Ankerplads
paa NV Siden Pinsedag 1922

Side 167
Blank

Side 168
Samsø
TEGNING
Ny og gl Strandvolde paa Hjelm
udfor Skaadebakken 3 Juni

Side 169
Blank

Side 170
TEGNING
Hjelm 3 Juni

Side 171
Blank

Side 172
Vestpynten af Vejrø 2 Juni 22

Side 173
Blank

Side 174
TEGNING
Vejerø 2 Juni 1922

Side 175
Blank

Side 176
TEGNING
Bessser Rev og Hønsepold fra Langøre Havn

Side 177
Blank

Side 178
TEGNING
31 Maj 1922 Skansen paa Liløre i Bagr. Sk paa Kyholm

Side 179
Blank

Side 180
TEGNING
Præstegaarden N Gavl Besser

Side 181
Blank

Side 182
TEGNING
Fra NV Pynten af Hjortholm mod Vold
stedet

Side 183
Kyholm Hønsepol Armshoved
TEGNING
Byløkkeskaar

Side 184
TEGNING
Føldal

Side 185
Bylykkerskaar

Side 186
TEGNING
Skæret
ved
Kragemose

Side 187
Blank

Side 189
TEGNING
Issehoved

Side 190
Blank

Side 191
TEGNING
Klokketaarn i Nordby

Side 192
Blank

Side 193
Tranebjerg 18 Maj

Side 194
Blank

Side 195
TEGNING
Gade i Pillemark

Side 196
62 Raage 20
63 Rørsanger
64 Sumpsanger
65 Lille Regnspove ?
66 Sivsanger 21
67 Munk
68 Accentor modularis
69 Ryler
70 Strandbrokfug

71 Rørhøne 22
72 Taarnfalk
73 Rørspurv 23
74 Mursvale 25 < 0 – 24
75 Alting 26
76 Rødbr Kobbersneppe 27
77 Musvaage
78 St hirundo 29
79 Cephus Grylle 2 Juni
80 Sortand 7 Juni
81 Hjejle 8
82 Bekassin 9
83 Natugle
84 Træpiber 10
85 Skade 12
86 Skovsangere 17
87 Skovskade 18
88
89
90

Side 197
33 Gravgæs /Taarnfalk
34 Fasan /Flagspette
35 Stillits /Raage
36 Grønirisk /Engpiber
37 Hvid Vipstjert /Accentor
38 Bysvale /Raage?
39 Jordsvale /Sort Krage?
40 Musvit /Gærdesmutte
41 Ringdue Mursvale
42 Gærdesanger
43 Rødhals
44 Vendehals
45 Sortmejse 16
46 Actitis hypo
47 St macrora
48 Toppet Skallesluger
49 Drossel
50 Blaamejse 17
51 Gulbug
52 Tornskade
53 Graa Fluesnapper 18
54 Havesanger
55 Flagspette
56 Allike
57 Hejre
58 Engpiber
59 St cantliaca
60 St minuta 19
61 Gærdesmutte

Side 198
4 Præstekrave \ Skeand
5 Vibe \ Graaand
6 Hættemaage \ Ederfugl
7 L canus
8 L argentatus
9 L marinus
10 Agerhøne
11 Stær
12 Stenpikker < Lærke 22
13 Gul Vipstjert
14 Blaahals
15 Tornsanger
16 Rødben
17 Rødenik [ulæselig]
18 Graaspurv
19 Skovspurv
20 Gulspurv
21 Bomlærke
22 Forstuesvale 15
23 Bogfinke
24 Broget Fluesnapper
25 Rødstjert
26 Løvsanger ( Ph troch)
27 Løvsanger ( ? ) rufus
28 Bynkefugl
29 Solsort
30 Gøg
31 Krage
32 Strandskade

Side 199
Havesan
Munk
Gærdesan
Tornsang
Gulbug
Løvsanger
Løvsanger
Rørsanger
Sivsanger
Sivsanger
[omslag]

Side 200
[Etiket]

Omslag bagside
1922

 1. Accentor Modularis, jernspurv, i dag prunella modularis

 2. Strandbrokfugl, i dag Strandhjejle Pluvialis squatarola

 3. Jordsvale: Digesvale

 4. Cypselus apus, Mursejler, i dag apus apus

 5. Actitis hypoleucos, Mudderklire

 6. Sterna macrura, Havterne, i dag Sterna paradisaea

 7. Sterna cantlaca, splitterne, i dag Sterna sandvicensis

 8. Sterna minuta: Dværgterne, i dag sternula albifrons

 9. Larus canus: Stormmåge

 10. Larus argentatus: Sølvmåge

 11. Larus marinus: Svartbag

 12. Phylloscopus trochilus, løvsanger

 13. Phyllopseuste rufus: Gransangeren, i dag Phylloscopus collybita

 14. Forstuesvale: Landsvale

 15. Accentor Modularis, jernspurv, i dag Prunella modularis

Fakta

PDF
13. maj - 15. juni 1922.
Denne sidste del af dagbogen er ikke dato specifik. Den indeholder tegninger og oversgt over observerede fugle og planter

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej