Menu

Fynboerne

15. jun. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne.

15 Juni
Frisk Vi kl.
Kl 6 ½ flyver 5 Krager over Øen
V paa ivrigt forfulgt af
Rødben og Viber
Kl 7 ¼ langs Stranden til Skoven
Mange Præstekraver Viber Rød
ben med Unger, En Rødben
unge fløj

Side 144
Skov omtrent samme
Slags som paa Hjarnø men
mere forhugget og aaben
omtr samme Vegetation
Dueurt i Mængde
Fænikel Vrietorn Seljepil

Side 145
Bomlærke Gulsp Solsort Musvit
Havesanger Irisker Stære med Ung
Forstuesv Bysv Gulbug Brunelle

Gærdesangere Løvsangere Bogfinke
Stære m. Unger Fra Skoven
ad Gangstien til Kirken foran
mig paa Stien gaar en Stær og
mader 2 Unger. Terner ved Kir
ken Stillitser Svenskirisker Sol

sorter Hvid Vipstjert.
Paa det sidste Stykke af Vej
en langs Stranden fløj
en Oldenborre foran mig
En Stær der sad paa Vejen
fik Øje paa og fløj op og
stødte efter den, men
fik ikke fat, Oldenborren
faldt et Stykke men kom
hurtige paa ret Køl
igen og fortsatte, imid
lertid havde Stæren
vendt og kom igen og
Denne Gang lykkedes
det. Jeg plukkede en Haand
fuld Strandmalurt
og gaar [ulæselig] i Rylen der er kom
met tilbage efter at have væ
ret med Friis til Tand-
læge i Horsens

  1. Forstuesvale: Landsvale

  2. Svenskirisk: Gammelt ord for grøn irisk

Fakta

PDF
15. jun. 1922
Formiddag

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Formiddag
Eftermiddagen fortsættes i nyt dagbogshæfte

Achton Friis

Nej