Menu

Fynboerne

14. jun. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne.

14 Juni
V skyet
Terner omkr. Broen og paa
Pælene en enkelt Hætte
maage og L canus fl.
forbi, 2 Skalleslugere
St hirundo [
. . . .
)x mange Bogfinker.

Side 138
Mange Hegn m H. Tjørn mg
Aske og ung Piletræer.

[Indrammet] )x I Land 9 ¼

. . . . .
]x Og langs Vejen gn. Øen

Side 139
Kl 8½ sejler vi til
Alrø
En Hejre kommer og sætter sig paa
Stenrevet V for Broen hvor der
i Forvejen gaar en. Kl 8 ¾
fortøjer vi ved Broen.
L canus fl forbi
Det driver med lave ulden
Skyer og Solen skinner af og til
igennem Lærken synger.
Rødben. Hættemaager
Terne St minuta (2) flyver
forbi efterfulgt af Strandskader
Larus marinus juv (2)
Viber og Rødben en Mejse flyver
forbi langt ude til at jeg kan
se hvilken. Stære Lærker
Strandskader. Det er Lavvande
og store arealer med Sten og
Kløvrang ligger tørre
Forstuesvaler Bysvaler Graa,
Spurve Skovspurv Irisk
En Flok Hættemaager og en L canus
paa en Mark hvor en Karl har
ver Viber. En Lærke ♀ ligger og
bader i Vejstøvet en ♂ kommer
trippende med Hale og Vinger
højt i Vejret, men inde

Side 140
Blank

Side 142
fra Marken kommer en an
den og koster ham væk.
TEGNING TEGNING
Skader Tornsanger og Bogfinker
synger. Gærdesanger Bysva
ler og Forstuesvaler ved den første
større Gaard ved Hovedvejen
flere Skovsp. Bogfinkeunge
i et Tjørnehegn. Paa en af
Gaardene Storkerede.
Bomlærke flere Bysvaler
ved Mejeriet i en lille
Lund )x af Ege (store) Gran og El (1) stor (unge)
Solsort Gulspurve Skovsp
I Præstegaarden han synger Gil
bugen og Solsorten fløjter
graa Fluesnapper Irisker
Bogfinker ved Kirken hvide
Vipstjerter, en pragtfuld Gul
Spurv ♂ kommer og sætter sig
paa Telefontraaden
Havesanger. Blaamejse med
. . . . .
)x og Ask

Side 142
Blank

Side 143
Unger i Toppen af høje Asketræer
Stære Bogfinker Gulspurv
Tornsanger ved Siden af sidder
Gærdesangeren og synger i en Ask
ved Vejen Rødben fl over.
Engpibere 2 + 1 – 2 Krager
følges med Landposten til
den yderste Gaard og gaar med
ham tilbage til Præstegaarden
og derfra ad en Sti til hans
Hus ved Skoven hvor han trak
tere med en svensk Sodavand
Gærdesanger Bomlærker Irisker
Gulsp, Viber Præstekr Gul
Vipstjerte Engpibere ved Vejen
lang Str til Broen Rødben
Eftermdg
I Land ved 4 Tiden op i Byen
for at tegne Kirken og Klokkestablen

  1. Larus canus: Stormmåge

  2. Sterna hirundo: Fjordterne

  3. Sterna minuta: Dværgterne, i dag sternula albifrons

  4. Larus marinus: Svartbag, ung

  5. Forstuesvale: Landsvale

Fakta

PDF
14. jun. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej