Menu

Fynboerne

13. jun. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne.

13 Juni
V skyet
2 Hejrer vader om inde ved
Strandbredden, en Krage kom
mer inde fra Øen med en
større Ting i Næbbet )x og flyver
over Fjorden. 2 Skader er paa
Vej over da der kommer en
Strandskade og jager dem ene
tilbage, den forsvinder i en Have
og den første vender og vil følge
den, men går igen omkring og
fortsætter til Jylland, lidt
efter kommer den anden frem
fra Træerne og forsvinder i samme
Retning som de første 3
Dvergterner kommer ind ad

Fjorden og St hirundo fisker
langs Stranden Lærken synger
Hvid Vipstjert paa Broen
I Land med Friis og langs Str
V om Præstekraver L can
Strandskader Hættemaager
Gul Vipstjert ♂ & ♀ Krager
L canus St macrura
Stær Bomlærke Forstuesvaler
Jordsvaler Rødben Vibe
paa Strandvejen mod
Alrø
. . . .
Det ser ud som en Krabbe

Side 134
Blank

Side 135
En halv Snes L canus om en
Aaletrækker et Par gule Vipstj
xxx xxxx til Strandskader
flere Rødben og Viber Præstekrave
2 etaarige L argentatus St min
Tinga Alpina schinzii 2 vist
♂♂ begge meget mørke paa
Brystet. L canus slaar
flere Gange efter mig form
ruger nogle Par her
TEGNING
Flere Præstekraver og Strandskader
L argentatus med blaa Ryg
og spraglede Vinger en Flok
Stære Irisker Paa Sten
ude i Str sidder L marinus
ad. 2 aarig og et aarig og 3
L argentatus et Par gule Vip
2 Ryler. 3 Præstekraver
gennem Skoven og
Byen til Broen

Side 136
Blank

Side 137
Kl. henad 4 sejler vi over til
Snaptur da vi skal have
Dr Krages til Aften.
Kl ca 6 sejler vi omkring
Hundshage og lægger os ind i
Læ af Jens gaards skrænt
Skovduerne kurrer Drosler
og Solsorte fløjter Bogfinke
synger Svenskirisk
2 Gravgæs ligger inde i Strand
bredden Hejrer Krager
Maager Hen paa Aftenen
sang mange Drosler og
nogle Solsorte )x samtidig
en Del Fasanhaner hørtes
ved den Tid [de gaar li Fram] [ulæselig]]
Kl. omkr 9 ½ sejlede vi
tilbage til Broen ved Snap
tun. 3 Hejrer ved Hundshage

  1. Sterna minuta: Dværgterne, i dag Sternula albifrons

  2. Sterna hirundo: Fjordterne

  3. Larus canus: Stormmåge

  4. Sterna macrura, Havterne, i dag Sterna paradisaea

  5. Forstuesvale: Landsvale

  6. Jordsvale: Digesvale

  7. Larus argentatus: Sølvmåge

  8. Sydlig Almindelig Ryle, Calidris alpina schinzii

  9. Larus marinus: Svartbag

  10. Svenskirisk: Gammelt ord for grøn irisk

Fakta

PDF
13. jun. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen
Søren Krage

Nej