Menu

Fynboerne

12. jun. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne.

12 Juni
Om Mrg henad 6 klarer
det op fra NV
En Krage ombord i et Hytte
fad ved Broen
Terner M serrator ind [ 12 Juni
Om Mrg henad 6 klarer
det op fra NV
En Krage ombord i et Hytte
fad ved Broen
Terner M serrator ind
i Fjorden
Graasp. Kl 8 10 sejler vi
over til Hjarnø og passer
2 Graagæs der flyver ind
i Fjorden Kl 8 16 lægger vi
til ved Broen
Lærkerne synger
2 Graasp paa Broen i en
Have inde paa Øen synger
Bogfinken et Par Hætte

Side 128
nær yderste

Side 129
maager flyver langs Strandbredden
Strandskader høres
Hvid Vipstjert
I Land med Friis Kl 9
Solsorten fløjter Forstuesvaler
Graasp L argent (1 aarg)
3 Strandskader flyver ud ad Fjor
den Stære mader Ungerne
under Tagskæget. Irisker
Bomlærke mange Graaspurve
Bysvaler bygger Gulbug synger
i en Gruppe Asketræer ved
Sprøjtehuset. Skovspurve m
udfløjne Unger / i Piletræer og en Stæreunge
flyver op fra Vejgrøften
Bysvaler ud til NØ Gaard
gul Vipstjerte ♀ paa Telefon
traaden med Mad til Unger
Gærdesanger i en gl [ulæselig]
Tjørn ved Vejen og Bog
finken synger i den yderste
Gaard have Graakrage
Ved Øststranden Jordsvaler
L canus Stære Bomlærke
Vibe hentil Næsset paa
Sydsiden Rødben Viber
Engpiber Præstekraver
Tværs over Øen til den
lille Skov

Side 130
Skoven
Hovedsagelig bestaaende af Ask
en Del Ege Elme – et bredt
levende Hegn af gamle Tjørn
løber fra Ø kanten af Skoven
op mod Vejen paa Marken
mellem dette og Skoven staar tøj
ret 2 Geder et Par Gedekid
og 3 røde Kalve. 2 store blaa
Kaniner ligger og strækker sig
i Skyggen af en Tjørn Inde
fra Skoven høres Husskade
og Havesanger. Stæreunger
og Spurve skriger til alle
Sider Underskov af
Ask Tjørn og Roser nye
Ege Storkonvaller –
Bøg Skovæble Aaben Plads
paa S siden med 6 Ask
x) gl Pæretræer Hasler [(ulæselig)]
Mjødurt Gærdekørvel
Anemoner Nellikerod Perikum
Slaaen Pragtstjerneøje Hindbær
Humle Kaprifolium
Tveskg Ærenpris Fandens Mæl

Side 131
Ø for Midten af Skoven Dam
med Dunhammer omgivet
af Ask og Pil. Pilene en Del
nye Stære og Graaspurve –
Solsort og Gærdesmutte synger
i Skoven Krage Skader
Havesanger synger, ligeledes
Gulspurv Kragerne skriger
det er nu henad Middg
klart varmt Solskin og
næsten Stille, jeg sidder paa
en Bøgestub ved den aabne
Pl. og ryger mig en Pibe.
Musvit Ringdue Gulbugen
synger flere Bogfinker
[overstreget ord] flere Gulbuge
Gærdesmutter flere Gulsp
I Sydkanten af Skoven
synger Tornsangeren i en af
Poplerne sidder et Par Skovsp
og parre sig
Ombord til Midg
Eftermdg
En Hejre sætter sig paa
Spidsen af Næsset omsvær
met af 3 – 4 skrigende
Maager. Tegner fra Broen
L canus flyver over

Side 132
Roser , Storkenæb
Galtetand Smørbl Røn Hyld
El Rødbynke Brændenælder
Midt for N Kanten et lille
Vandhul med Skeblad
. . . . .
)x lukket mod S med 2 Rækker
stuvede Popler.
. . . .
Knoldet Brunrod
i Fjorden
Graasp. Kl 8 10 sejler vi
over til Hjarnø og passer
2 Graagæs der flyver ind
i Fjorden Kl 8 16 lægger vi
til ved Broen
Lærkerne synger
2 Graasp paa Broen i en
Have inde paa Øen synger
Bogfinken et Par Hætte

Side 128
nær yderste

Side 129
maager flyver langs Strandbredden
Strandskader høres
Hvid Vipstjert
I Land med Friis Kl 9
Solsorten fløjter Forstuesvaler
Graasp L argent (1 aarg)
3 Strandskader flyver ud ad Fjor
den Stære mader Ungerne
under Tagskæget. Irisker
Bomlærke mange Graaspurve
Bysvaler bygger Gulbug synger
i en Gruppe Asketræer ved
Sprøjtehuset. Skovspurve m
udfløjne Unger / i Piletræer og en Stæreunge
flyver op fra Vejgrøften
Bysvaler ud til NØ Gaard
gul Vipstjerte ♀ paa Telefon
traaden med Mad til Unger
Gærdesanger i en gl [ulæselig]
Tjørn ved Vejen og Bog
finken synger i den yderste
Gaard have Graakrage
Ved Øststranden Jordsvaler
L canus Stære Bomlærke
Vibe hentil Næsset paa
Sydsiden Rødben Viber
Engpiber Præstekraver
Tværs over Øen til den
lille Skov

Side 130
Skoven
Hovedsagelig bestaaende af Ask
en Del Ege Elme – et bredt
levende Hegn af gamle Tjørn
løber fra Ø kanten af Skoven
op mod Vejen paa Marken
mellem dette og Skoven staar tøj
ret 2 Geder et Par Gedekid
og 3 røde Kalve. 2 store blaa
Kaniner ligger og strækker sig
i Skyggen af en Tjørn Inde
fra Skoven høres Husskade
og Havesanger. Stæreunger
og Spurve skriger til alle
Sider Underskov af
Ask Tjørn og Roser nye
Ege Storkonvaller –
Bøg Skovæble Aaben Plads
paa S siden med 6 Ask
x) gl Pæretræer Hasler [(ulæselig)]
Mjødurt Gærdekørvel
Anemoner Nellikerod Perikum
Slaaen Pragtstjerneøje Hindbær
Humle Kaprifolium
Tveskg Ærenpris Fandens Mæl

Side 131
Ø for Midten af Skoven Dam
med Dunhammer omgivet
af Ask og Pil. Pilene en Del
nye Stære og Graaspurve –
Solsort og Gærdesmutte synger
i Skoven Krage Skader
Havesanger synger, ligeledes
Gulspurv Kragerne skriger
det er nu henad Middg
klart varmt Solskin og
næsten Stille, jeg sidder paa
en Bøgestub ved den aabne
Pl. og ryger mig en Pibe.
Musvit Ringdue Gulbugen
synger flere Bogfinker
[overstreget ord] flere Gulbuge
Gærdesmutter flere Gulsp
I Sydkanten af Skoven
synger Tornsangeren i en af
Poplerne sidder et Par Skovsp
og parre sig
Ombord til Midg
Eftermdg
En Hejre sætter sig paa
Spidsen af Næsset omsvær
met af 3 – 4 skrigende
Maager. Tegner fra Broen
L canus flyver over

Side 132
Roser , Storkenæb
Galtetand Smørbl Røn Hyld
El Rødbynke Brændenælder
Midt for N Kanten et lille
Vandhul med Skeblad
. . . . .
)x lukket mod S med 2 Rækker
stuvede Popler.
. . . .
Knoldet Brunrod

  1. Mergus serrator, Toppet Skallesluger

  2. Forstuesvale: Landsvale

  3. Larus argentatus: Sølvmåge

  4. Jordsvale: Digesvale

  5. Larus canus: Stormmåge

Fakta

PDF
12. jun. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen
Achton Friis

Nej