Menu

Fynboerne

26. sep. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

26 Septbr
Kl. Solskin Kl. 6 ½
Det har dugget stærkt
Ovre paa Falster ligger
der flere Steder lave
Taagemasser hvoraf Træ
og højere liggende Bygning
er rager op.
3 Hættemaager flyver forbi
Havnen
Kl 8
cykler jeg ud i Skoven
Musvitter Kragerne skri
ger i Trætoppene.
Mejser Bogfinke og Kvæker
finker høres I de unge
Ege er der Edderkoppenet
med Dug paa i alle Top
pene. Skovskader
Rødhalse.
Et Par Skovskader kommer
over Lysningen i bløde
Kast og en Rødhals kom
mer ud på Vejen for at
drikker af Hjulsporene

Side 123
Blank

Side 124
Aaben Plads med Høje
Bøge paa en Bakkeskraa
ning mod Str mod Kal
lehave.
Krager Mejse Ringduer
Løvet drysser fra Bøgene
Hvide Skyer kommer dri
vende fra Ø. Skovskade
En Musvaage skriger
langt borte og Kragerne svarer.
Solsort høres
Halemejse og Blaamejser
Gærdesmutte høres og
L marinus skriger ude
fra Stranden.
TEGNING
Halemejse med helt hvidt
Hoved og var med brede sorte
Kindstriber
Bogfinkeflok ( [ulæselig]
der høres Kvækerfinker
mellem dem.
2 Halemejser med hvidt Hal
3 det samme.
En Flok Ringduer larmer
ud fra Skoven.

Side 125
Blank

Side 126
Videre gennem Skoven ud
til Stranden.
Solsorter. Paa Sten ude i
Stranden flere L marinuser
en Hejre kommer lavt
over Vandet og sætter sig
ved Siden af den ene
som Øjeblikkelig fortrækker
Rødhalse og Mejser høres
fra Skovkanten. Fuglekonger
mens jeg sidder og tegner ved
Skovkanten kommer en Flok
Sortmejser ved Siden af
mig . Musvit, en Flok
Halemejser
Hjem til Middg.
en Musvaage kreser skri
gende over en aaben Plads
i Skoven. Rødhals Mejser
Ved Havnen ses en Spur
vehøg paa Vej til Stubbe
kjøbing
Hvid Vipstjert
Op paa Øen og tegne
Kl 2

Side 127
Blank

Side 128
Tegner en Gaard ved Møllen
Rødhals
V paa og tilbage til Marius)x
hvem jeg tegner.
Irisker. 3 Pibeænder kom
mer og vil gaa ned i
Mosen men betænker
sig da de ser en Pløje
mand og flyver atter
bort.
Grønbenet Rørhøne
Hjem til Aftensmad
Kl 7 ¾ er det stjernekl.
I SV er der en Skybanke
hvor Maanen sidder
Utydeligt i Kontur,
over denne med M
som Centrum en stor
lys Halvcirkel
Skybanken forsvundet
og det bliver helt stjerne
klart.

Side 129

Dysse

  1. Larus marinus: Svartbag

  2. Ukendt person

Fakta

PDF
26. sep. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej