Menu

Fynboerne

25. sep. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

25 septbr.
Ø fl. ingen Dug
Striber fra S – N Ring
om Solen
Kl henad 8 gaar jeg en Tur
omklring Byen )x
Graaspurve Irisker Stære
flok paa Kirketaarnet
Hvid Vipstjert Forstuesvaler
Gulspurve Krager Blaa
mejser Engpibere
Lærker Hører Stillitser
Hører en Rødhals
Blaamejser Mange Stære
Svenskirisker i Solsikker
Tilbage til Posthuset for
at hente Breve
. . . . .
Kl – 9 ¼ sejler vi til

Bogø
og lægger til i Havnen
Kl 9 ½.
Den hvide Vipstjert sidder
paa Havnemolen

Side 115
Bogø
Hyggelig lille Havn med
Rørskove paa begge Sider
Ø for Havnen e stor Mergl
grav med mange Jordsvalehuller.
Bølgende Bakker største
Højde umiddelbart Ø for
Byen (32 m) der strækker omtr
tværs over Øen fra Linde
broen N paa til Kirken
Mange Moser, i flere af dem
hvide (indført
af ca Aar siden af en Lærer)
Poppelhegn (stynede ved
Vejen og nogle Marksten
[ulæselig] hist og her langs
Stranden. Frugthaver ved
Huser og Gaarde (Morbærtræer
enkelte Figentræer
Østerskov 227 Td Ld. høj
Bøgeskov med enkelte
[ulæselig ]plantninger af Eg og Bøg
I Kanten langs Stranden
El Ask Eg og nogle Skovfyr
Mindre Granplantager
ca 30 Aar gl (40).

Side 116
Fra Havnemolen ses
mod V en Del Maager
paa og mellem Stenene
Paa Fladvandet er
L marinue og andre
Forstuesvaler Stære
Viber
Kl 1120 en lille Tur op
ad Vejen til Navg Sk og tilbage
Irisker.
Næsten Stille svag
NØ Bris.
Graaspurve
Ombord til Middg
Kl Henad 1 ½ Cykler vi
ind gennem byen
og mod Ø til Kysten
lidt N for
Barholm
mange Irisker, Engpibere
i Raalrabimark ved
Stranden
Hele Kysten saa langt vi
kan se til begge Sider fra
Broen indrammet
af en bred Rørbræmme

Side 117
Fra et Stykke V for Lindholm
Øster om til omtr Midt
en af N Siden en næsten
sammenhængende ret
bred Rørbræmme

En Flok (ca 20) Ringduer
)x en Hare kommer ad Vejen
imod os, og da vi staar Stille
nærmer den sig og [ulæselig] Str

Side 118
ligesaa hele N Siden af
Barholm.
Et Par Krager flyver over til
Skoven
Ven Indkørslen til Skoven
Musvitter, en Rødhals høres
fra en ny Egeplantering
Ren klar Luft men en
Stor mørk kuplet Sky
der trækker op fra S nærmer
sig Solen. Mejser og Bogfinker
høres. En Ringdue flyver
ud fra nogle Granner.
Gennem Skoven ud paa
en Strandeng m Bred
Rørbræmme udenfor En
gen til begge Sider
ny L marinus flyver
forbi langs Stranden
Langs Skovkanten Ørnebregner
inde i Skoven Arum [ulæselig]
med modne Bær.
Skovskade. Græshopperne
synger paa Engene
Tilbage ad samme Vej 9 )x
og ad næste Ven til Str
Paa en Sten ved Bredden sad en Hejre
Rørbræmmen en [ulæselig]

Side 119
Blank

Side 120
kre men fortsættes
og bliver bredere til
begge sider
Overfor os [ulæselig] Tærø Tilbage
til Vejen og videre gennem
Skoven V paa.
Ved en ny Skovpavillon
Runddysse med afdækket
Gang og Kammer med
5 Overlæggere, en lille
Plet Rødgranner
Fuglekonger og Bogfinker
Musvitter høres og Skov
skade. Ved Udkanten
af Skoven i Ædelgranner
mange Fuglekonger og
en Rødhals
Ved Kirken Musvitter
Graaspurve og Blaamejse
med Redehuller
og tilbage til Byen, og
(Flokke af Irisker)
Videre V paa til Over
fartsstedet til Farø.
Tilbage og ombord
)) Kl 6 ¼

Side 121
TEGNING

Staar af Cyklen og ryger en Pibe
ved Lysning i Skoven
med Egeplantering.

Side 122
Næsten Stille svag N Bris

  1. Forstuesvale: Landsvale (Hirundo rustica)

  2. Jordsvaler: Digesvaler (Riparia riparia)

  3. Navigationsskolen

  4. Kålrabi er en stor knold, der før kartoflen var danskernes hverdags grøntsag

  5. Larus marinus: Svartbag

  6. Arum maculatum, plettet ingefær

Fakta

PDF
25. sep. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej