Menu

Fynboerne

24. sep. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

Søndag 24 Septbr
Hvid Vipstjert Engpiber
Stæren fløjter.
Solskin Striber af Cirius
fra Ø – V
NV flovt
Hættemaager og L canus
Mejser
Kl 8 ½ sejler vi over
til
Dyrefoden
hvor vi ankre lidt før Kl
9. L marinus (flere)
paa Stenene. En Fiske
ørn kommer ud

Side 107
Dyrefoden
Lille smal Ø helt skovklædt
lave Skrænter Øen rundt.
En Bjærgfyr.
En Elm og en lille Ask
Eg Lind (smaabl.) Abild

Vrietorn Roser Tjørn
Slaaen Benved Naur
nogle forkrøblede Ædelgraner
Rosenkatost Asparges / med
modne Bær. Regnfang Bøl
like og Gaasepotentil Muse
vikke Stenurt (S acre)
Melde Hanekro Svine
Kaal Brændenæller
Fandens Mælkebøtte
Brombær Fuglegræs
Paa Vestenden lavt Krat
Af Smaabladet Lind
(Knopurt) yderst Roser
Og Benved
Græsklædte Skrænter paa V
Champignon. Ovre paa
Øst [ulæselig] Linde.

Side 108
fra Skoven paa Orenæs
og flyver hen forbi
Dyrefoden hvor den
Ssaar ned i Klørtangen.
Maagerne kommer til
og jager den tilbage til
Skoven
Vi ror mod Øen
de sidste 4 – 500 Alen
vader jeg og Friis i Gum
mistøvler.
Øen rundt V og N om
Paa N enden lav Klint
med Jordsvalehuller.
Engpiber Irisker, Lærke
flyver forbi Rødhals
Skovskade høres ovre fra
Orenæs Skov. Spurvehøg
Det er Havblik og Solskin
ca 150 Knortegæs flyver
over. Bogfinker
Musvitter,
en Flok Knortegæs til
af lignende Størrelse

Side 109
Graabynke Lindhardter
Agertidsel

Skaanholm
lille flad græsklædt
Holm SØ for Dyrefoden
TEGNING

Side 110
samme Vej fra SØ – NV
Gærdesmutte ? Løvsanger
Blaamejse
En Flok Gæs \ ca 40/ samme Vej
som de andre lavt og meget
hurtigt jeg mistænker dem
for at være Bramgæs. De gik
ned paa Vandet NV for
Øen muligt den foregaaende
Flok var samme Slags
men den første var Knorte
gæs, de 2 sidste sagde ingen
ting. En Flok Skovskader
kommer ovre fra Orenæs
og slaar sig ned i Egene
Fiskeørnen kreser rundt
over Vandet NØ for Øen
Løvsangeren siger dyet
dyet. Fiskeørnen kom
mer lige ind mod mig
men Slaar af paa ca
70 Al da jeg tager Kikker
ten op.
En Flok Knortegæs ca 100
lidt efter hører jeg en [ulæselig]
[ulæselig] ser dem ikke
Vader ud til Jollen og
ror ombord Kl 12,10

Side 111
Blank

Side 112
som foregaaende
samme Vej fra SØ
- NV

Da vi gaar ombord flyver
M serrator forbi
Efter Middg fyrer Peter
sen op.
Svag østlig Bris
Kl 1,20 sejler vi til

Bogø
Mellem Masnedø og Oreho
ved Hættemaager og L
canus.

Udfor Farø svømmer en
del Hættemaager en
strandskade
flyver forbi
Ved Bogø svømmer nogle
L argentatus og L canus.
Vi bestemmer os om og
løber ind til
Stubbekjøbing
3,40 lægger vi til Bolværket
Hvid Vipstjert Graaspurv
En Tur omkrg. i Byen
Svenskirisker
Jordsvale

Side 113
)x og ad Landevejen til
Ore
TEGNING

  1. Larus canus: Stormmåge

  2. Larus marinus: Svartbag

  3. Abild (Malus sylvestris), også kaldet Skovabild eller Skovæble

  4. Bidende Stenurt (Sedum acre)

  5. i dag kaldet Skvalderkål (Aegopodium podagraria

  6. 1 Alen er 0,6277 m (251 – 314 m)

  7. Jordsvaler: Digesvaler (Riparia riparia)

  8. [1 Alen er 0,6277 m (44 m)

  9. Mergus serrator, Toppet Skallesluger

  10. Larus argentatus: Sølvmåge

Fakta

PDF
24. sep. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej