Menu

Fynboerne

13. sep. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

13 Septbr
Maaneskin Kl 1
Kl 6 ½ fl Ø lette Skyer
lysnde Horisont omk
Vindøjet. Det ser ud
til Tørvejr men Baromet
falder stadig. L mar. juv
13 Viber fra V – ind over Øen
noget efter ca 15 og ca 30
samme Vej. Jordsvaler
Krager. Gulsp? Stæreflok
Irisker Rørspurve? i Rør
ne ved Broen en Mængde
Engpibere langs Stranden
N p, 2 Krager 2 Rød.
ben flere Krager
Paa den ind. Vej der er
næsten fuldst- over

Side 67
Blank

Side 68
svømmet efter Regn
mange Viber 4 Krikænder x)
gul Vipstjert Hættemaager
lidt længere henne Krik
ænder i Mængde i det over
svømmede Græs i den V
Side af Vejen længere inde
flere (flere Hundrede)
2 Flokke letter og trækker
rundt men gaar hurtigt
ned længere ude vel ca
100 [ulæselig]. Længere borte [ulæselig]
en mindre Flok Grav
ænder. Hjejler høres
en Flok Pibeænder
5 Spidsænder
Et Par Musvaager kreser
rundt over den Ø Del af
Vejen 3 Gul Vipstjerter
3 vistnok Svaleklirer
div div div tyvit 3 Hejrer
flyver skrigende over mens
jeg sidder og tegner paa Dæm
ningen en halv Snus
Engpibere ligesaa 3 L mar ad x juv
Videre ad Dæmningen
til Kirken
Bekassin gule Vipstjerter
)x Forgr Lærker

Side 69
Lilleø
1563 Td Lan Lang Ø N for
Askø En halv Snes Gaarde
og Huse med Frugthaver
og Popler. Stuvede Popler i
Markskellene, lave Diger
paa de lavere Steder paa
S Kysten. Øen er Forbundet
med Askø ved en Dæm
ning af Sten og Cement
Gangsti fra Gaard til
Gaard der ligger i Rad
fra V – Ø Langs B Stran
den et Kørespor hvorfra
der gaar Markveje op til
Gaardene.

Side 70
Bekassin mange Eng
pibere Irisker Rødben
en Masse Viber. 2 Ryler
en Flok Ryler (ca 50).
Enkelte endnu sorte paa
Brystet. Mellem Rylerne en
større Fugl vist Brushane
ung Stære og flere 100 Viber
en Fl. Irisker 2 Bekassiner
Ved Kirkegaarden
Tornskade
gaar ombord henved Kl 1
Bogfinker Irisker Spurve
hvid Vipstjert Bysvaler For-
stuesvaler Jordsvaler store
Sværme af fløjtende Stære
Vinden N fl. tung Luft
med lave graa Skyer.
paa Broen 2 hv. Vipstjr
og 4 – 5 Engpibere
Over Mdg cykler til Lil-
Lilleø
V mere Ø fl.
Ved Broen styrter en L.
marinus ad ned og fanger
en Aalekvabbe 2 unge en
større og en mindre kom
mer til og den gamle

Side 71
midt for Broen
TEGNING

Side 72
overlader Byttet til den stør-
største som efter en Del
Besvær med den sprællen
de Fisk og den paatrængende
Aalekrage sluger den.
Stor Dam ved en Gaard
med tamme Graaæn
der og Spidsænder
Langs N str Ø paa
11 Skalleslugere ligger og dykker
inde ved Bredden
Masser af Graaspurve
Kl 4 begynder Regnen
og tager jævnt til til
vi kommer ombord
3 Flyvemaskiner N paa
2 meget lavt, den tredje
[ulæselig] sig ned højt
oppe fra og de følges
ad lavt over Vandet
Kl. 6 ½ Det regner vedhol
dende stærkt og er nu
helt Stille.
Kl 8 er det næsten
Tørvejr og Vinden er fl.
V.

  1. Larus marinus: Svartbag, ung

  2. Jordsvaler: Digesvaler (Riparia riparia)

  3. Larus marinus: Svartbag udvokset og ung

  4. Forstuesvale: Landsvale

  5. Larus marinus: Svartbag, udvokset

  6. Skarven eller aalekragen, Phalacrocorax carbo

Fakta

PDF
13. sep. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej