Menu

Fynboerne

14. sep. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

Side 73
Bandholm
Udenfor Havnen
Havneø (Skidtø)
Lille Ø beplantet med
Naale og Løvtræer og Resten
(en Del Sandtidsler) Sten
[ulæselig] Bredder. Skilte
med Landgang strængt
forbudt
I Havnen en Kilde i en
rund Granitbrønd
TEGNING
Ottekantet med rundt
Hul

Side 74
14 Septbr
SV gr.
KL 8 fyrer Petersen op vi skal
til Bandholm efter Brød
og Øl
Store Vibeflokke
”Far- Askø Farvel”
Kl 9,20 i Bandholm Havn
Hættemaager mange
kvidrende Spurve og fløjten
de Stære. Irisker Forstue
svaler Hvide Vipstjerter
Bogfinker Gulspurve
Op gennem Byen, Ring
due Sumpmejse.
Indenfor Knuthenborg
Park. 2 Fasanhaner.
Stilliter høres ved Slottet
Ad Vejen hen til Broen
Forstuesvaler Bogfinker
Stær Stæreflok mellem Kø
erne Stillitser i Tidslerne
En Pilsner paa
Hotellet

Side 75
Lindholm 17,3 Td L
Plantagen fra Begyndelsen af
73 erne samtidig bygget et
Hus til en Opsynsmand.
Fra S Spidsen langs V Ky
sten Marehalm
Den SV lige Del flad Str
eng. Østrigs Fyr Skovfyr
Hyld som Mellem
plantage
D. N lige Ende højerer
med Græsklædte Skræn
ter mod Str. [ulæselig]rosen
Ligustrum Torneblad Selje
pil Enebær Hyld.
Rosenkatost paa
N Enden. Slaaen
Hindbær
Brændenælde imellem
Hylden i Skovkanten
Brombær
Tjørne Kongelys
Nogle Rødgran og Hvidgran

Side 76
Kl. 11 kommer Solen frem
Paa Fladvandet Ø for
Havnen langs Knuthen
borg Park en Del Hejrer
og mange Hættemaager
en Flok Viber. V for Hav
nen Hættemaager og L
Marinus.
Vi sejler fra Bandholm
og Kl 1,25 kaster vi Anker
under Lindholm og
ror i Land
Lindholm
En Forstuesvale Øen rundt
2 Actitis 3 Stære 3 Engpibere
en L marinus, en Drossel
en Gærdesmutte en Irisk
en Ringdue
Vinden frisker SV. gr
Kl ca 4 ½ rør vi ombord

Om Natten Maane
lyst bar Lammeskyer.

Side 77
Blank

Side 167
TEGNING
Lindholm 14 Septr 1922

  1. Forstuesvale: Landsvale

  2. Larus marinus: Svartbag

  3. Actitis hypoleucos, mudderklire

Fakta

PDF
14. sep. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej