Menu

Fynboerne

15. sep. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

15 Septbr
Kl 6 kl. Solskin
SV flovere
Skybanke i V
Krager over Lindholm
L marinus ad
do juv. nogle Viber fl forbi
Paa Søndre[ulæselig] paa NV Siden
sidder et Par Ringduer.
L canus

Kl. 9 letter vi Anker og sejler
til Askø med et Brev og
Videre Til Fæmø
Udfor Fæjø letter L ma
rinus ad og L canus juv.
Kl 11 gaar vi ind
i Havnen paa

Fæmø
Hvide Vipstjerter. Det
begynder at regne lidt
over Kl 11 og Kl 2 ½ reg
ner det endnu
En Flok Viber
inde over Øen
Frisk Kuling

Side 79
Fæmø
2057,1 Td Land
Frugttræer ret høj Ø 18 m
i Nørreby og 22 S for Søn
derby, gennemskaaret
af flere Dalsænkninger
med Enge og Moser, den
største Bækkenet skiller
de 2 Byer. Frugthaver og
Frugtplantager. (Morbærtræer
i mange Haver. Poppelhegn
(stuvede Popler Veje og
Markskel. Ask Elme
og Popler i Byerne i T Præste
gaarden en 100 aarige
meget stor Hyld, den
største jeg har set.
Ingen Skove eller Krat
Ingen Muldvarper Faa
Fasaner og Agerhøns de
sidste vist ogsaa udsatte
Harer og Pindsvin og nogle
faa Væsler.

Side 80
Kl 5 ½ holder Regnen op
og det lysner i V.
Det flover.
Friis og jeg gaar en Tur op
til Nørreby og tilbage
Viber Stære Irisker og For
stuesvaler. Spurve hø

res Vinden lægger sig
mere og mere men
frisker henpaa Natten
til Storm

  1. Larus marinus: Svartbag, udvokset

  2. Larus marinus: Svartbag, ung

  3. Larus canus: Stormmåge

  4. Larus canus: Stormmåge, ung

  5. Forstuesvale: Landsvale

Fakta

PDF
15. sep. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen
Achton Friis

Nej