Menu

Fynboerne

12. apr. 1909

Resumé

Notater om fugle og vejrlig

[Side 35, venstre side]
[Fortrykt:]
Mandag 12. April.
[Håndskrift:]
SØ friskt Regntykning – Sne
Mange Kvækerfinker. Smaafl. Drosler Solsorter Musvit Stillitser Bogfinker Lærker
Stære Irisker Jærnspurv Krager Maager. (L.c.) Spurve Rødhalse Ryler Præstekraver
Maager (L r) Viber

[Fortrykt:]
Tirsdag 13. April.
[Håndskrift:]
Ø Graavejr fl. lidt Sne
Rødhals Stenpikkere Vipstjerte Raager Krager Viber Lærker Stære Stork

[Fortrykt:]
Onsdag 14. April.
[Håndskrift:]
Ø friskt Snetykning hele Dagen
Rødhalse Vipstjerte Stenpikker

  1. Larus canus: Stormmåge.

  2. Larus ridibundus: Hættemåge.

Fakta

PDF
12. apr. 1909
Dagbog 1909, side 35, verso

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej