Menu

Fynboerne

9. apr. 1909

Resumé

Notater om fugle og vejrlig

[Side 34, højre side]
[Fortrykt:]
Fredag 9. April.
[Håndskrift:]
Graavejr V Blæst

[Fortrykt:]
Lørdag 10. April.
[Håndskrift:]
Graavejr V Eftrmdg SØ opklarende – klart Om Aften Taage

[Fortrykt:]
Søndag 11. April. Paaskedag.
[Håndskrift:]
Fugtigt Graavejr. om Aft Stille
Usædvanligt stort Fugletræk Gyvfugle Knortegæs Viber Spover Præstekraver Rødben Bekkasiner Strandskader Pibeænder Krikænder Gravænder Graænder Drosler )X Hvinænder Spidsænder? andre Ænder og Andre Fugle

  1. Gammelt navn for sortænder.

  2. Tilføjelsen findes i almanakken side 131. Den gengives desuden også her:
    X Paaskedag 11 April 1909
    Det største Fugletræk jeg har oplevet navnlig mærkeligt ved Mængden af Arter. Sad og læste om Aftenen og hørte af og til Gyvfugle. Gik ud Kl. ca 10½ for at høre Gyvfugle og Knortegæs i Mængde. Viber Regnspover Strandskader Rødben dobbelte Bekkassiner de sidste skreg som naar de flyver op og kastede sig af og til brummende med Halefjerene. Graaænder. Paa dette Tidspunkt lød det som Fuglene kredsede rundt i Lysskæret fra Byen. Gyvfuglene lod uafbrudt Stemmen høre som halsende Støvere, Knortegæs fløj kredsende [”kredsende” indsat over linjen] smaasnakkende rundt en Gang imellem kastede en enkelt sig i Luften med 3-4 hurtige Vingeslag og sommetider skrinkede de som Graagæs. Strandskaderne i tæt Flok skrigende i Munden paa hinanden Spoverne fløjtende, enkelte Viber. Smaafl. Rødben. Graaandrikker enkeltvis lavt kaldende Bekkasiner brummende. Pibeænder i Flok Hannerne [”Hannerne” overstreget] udstøder deres Parringslyde. Rundt om Lokketoner af Drosler som jeg ikke kunde afgøre om det kom fra L[ulæseligt - papirets hjørne ombukket]

Fakta

PDF
9. apr. 1909
Dagbog 1909, side 34, recto

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej