Menu

Fynboerne

27. sep. 1925

27 Septbr.
Solskin, skyet
Unge Sildemaager flyver om i Havnen, en enkelt L argentatus.
Kl 8 gaar vi i Land med Færgemanden og spaserer med Estrup op gennem Byen og vel forbi Plantagen.
Schiøler Scheel Finn Malchow Møller og jeg. Stære mange Gærdesmutter høres et Par Gange. 2 Strandskader en del Pibere A. prat. en Krage. Ved Havnen gaar 2 tamme Graaandrikker mellem de tamme Ænder. Ved et Hus udenfor Byen gaar i en Andegaard mellem Indian runners  en Graaand med 5 vox [fortsætter to sider fremme]
•46• [Tegning] Røde Fjæld 
Et Rødvinsglas Gin
3 Theskefulde Angostura
4 ------- Sukker
Is
2 Rødvinsglas Vand
blødt Vand
Regnvand eller godt kogt.
•47• [Læses i forlængelse af næstforrige side]
ne Ællinger den ene med et Par hvide Fjer i den ene Vinge. MM gaar med Direktør La Cour men vi møder op til Radiostationen med Bestyreren.
Vi andre gaar til Havnen møder en meget fin Færing med Hue Knæbukser og Sølvknapper og stort Overskæg. Hans Nielsen og Estrup fortæller at det er Kongsbonden Paturson .
Kl godt 9 ½ sejler vi om Bord, Estrup med.
Kl 10,10 sejler vi Ø om Nolsø.
Mens Møller Schiøler og MM og jeg faar en Cocktail ser Scheel og Finn 4 Ederfugle.
Solen der har været gemt
•48• [Tegning] Nolsø
[Tegning] Vejen til Island.
•49• [Læses i forlængelse af den næstforrige side]
bag Skyerne kommer frem og der er ren blaa Himmel med lette Skyer foroven om Bagbord.
Frokost.
Stegt Atlanterhavstorsk, godt. Koldt Bord. Bornholmske Sild mugne inden i. Øl. Snapse
Vinden V.
[Tegning]
Svinø og Fuglø.
[Tegning]
Det samme som [en pil pegende mod venstre] det
•50• [Tegning] Lille Dimon og Suderø
[Tegning]
Suderø Store Dimon Sandø
[Tegning]
Fuglø
•51• Kl. henad 12 er der 2 Mallemukker efter os.
Rider
[Tegning]
Svinø Fuglø
Kl. 3,40 er Færøerne ved at forsvinde i V.
Der er en Malemuk med.
Spiller L’Hombre med Direktør SC Ministeren og Folketingsmd. Hans Nielsen  fra Middelfart, der kom om Bord i Thorshavn holder op til Mdg med 80 Øres Tab nøjagtig hvad jeg vandt forleden.
•52• [Tegning] •53•

  1. Indian runners: indiske løbeænder.

  2. Røde Fjæld/Rødefjeld: Lokaliteten har ikke kunnet identificeres.

  3. Kongsbonde, forfatter og politiker Jóannes Patursson (1866-1946) blev født på kongsgården i Kirkjubøur som søn af Poul Peder Pedersen (Páll Patursson) og Trine Dionedatter. Patursson deltog i julemødet 1888, der betragtes som begyndelsen på Færøernes nationalbevægelse. Til mødet skrev han hymnen Nú er tann stundin komin til handa (”Nu er stunden oprundet”). Fra 1901 var han medlem af Lagtinget og indtil 1906 også medlem af Folketinget. 1903 udgav han bogen Færøsk Politik. Han sad i det danske Landsting i perioderne 1918-1920 og 1928-1936.

  4. På trods af at Hans Nielsen (1869-1939) havde en mangelfuld skolegang og ikke var uddannet journalist, var han redaktør af bladet Klokken 5 1918-1923. Han blev valgt ind i Folketinget for Socialdemokratiet i 1909 og beholdt pladsen til sin død 30 år senere.

Fakta

PDF
27. sep. 1925
Dagbog, 1925, 10, side 23 recto - 26 verso

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen