Menu

Fynboerne

6. sep. 1925

Søndag d. 6 Septbr.
Graat opklarende fra Ø. Jeg maler en Akvarel af det store Isbjærg.
Ved Middagstid begynder det at regne.
Frokost.
Dr. Saxthorff og Frue  fra Jakobshavn og Dr Laurent Direktør La Cour, Mg. Porsild og Søn og Schiøler gaar til Radioindvielse.  Regnvejr.
Maler et Par Aquareller af Isfjældet fra Vinduerne i Laboratoriet.
Scheel og Finn der er bleven husvilde paa Gr. af Ministerfest,  spiser sammen med de unge Porsilds og mig. Ved 10 Tiden følges vi ad de andre gaar til Bal efter at Porsild har roet mig ud til Angut
•102• [Tegning] Det store Isfjæld er dreven Ø paa hen til Skarvefjældet
[Tegning]
Porsilds Gaas.
•103•

  1. Læge Sylvester Mathias Saxtorph (1890-1963) var gift med Aslaug Marie Hinrichsen (1892-1942). Han blev cand.med. 1919 og fungerede som distriktslæge i Jakobshavn/Ilulissat fra 1923 og 18 år frem. Derefter arbejdede Saxtorph som læge i Nuuk og fra 1948 som medicinalkonsulent i Grønlands Styrelse i København. tidsskriftetgronland.dk/archive/1963-3-Artikel07.txt

  2. Ved indvielsen af radiostationen i Godhavn/Qeqertarsuaq søndag den 6. september 1925 deltog blandt andre indenrigsminister Christen Nielsen Hauge og direktør for Grønlands Styrelse Jens Daugaard-Jensen. ”Har i dag aabnet Radiotelegrafstationen i Godhavn for Drift – sender første Telegram til Kongen med ærbødig Hilsen fra Danske og Grønlændere – her alt vel – Hauge Indenrigsminister,” telegraferede ministeren hjem til Christian 10. i Skagen – formedelst 40 kroner og 60 øre, hvilket svarer til knap 1.200 nutidskroner. Dette telegram betragtes af TELE Greenland (tidl. Grønlands Televæsen) som selskabets fødselsattest. På veteran.gl/tele_begivenheder.htm har ingeniør Per Danker, der 1966-1992 var ansat i TELE Greenland, samlet oplysninger om denne og andre vigtige telebegivenheder i Grønland.

  3. I forbindelse med indvielsen af radiostationen i Godhavn/Qeqertarsuaq var landsfoged for Nordgrønland Philip Rosendahl vært for indenrigsminister Hauge og styrelsesdirektør Daugaard-Jensen. Scheel og Salomonsen havde overnattet i Rosendahls hjem, inden ekspeditionen igen skulle om bord på Hans Egede for at begynde tilbagerejsen mod syd.

Fakta

6. sep. 1925
Dagbog, 1925, 8, side 51 recto

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen