Menu

Fynboerne

7. sep. 1925

7 Septbr.
Regn. Stille.
Vi bliver purret Kl. 6 af Karl Thygesen og begynder at rydde Angut efter at vi har taget Ankeret og lagt os paa Siden af Hans Egede.
Hovmesteren har serveret Kaffe til os. Jeg faar min Kasse med Planter sat ned i Grønsagsrummet og gaar ud til Porsilds, da jeg er færdig.
Drikker Kaffe igen sammen med Erling Porsild og Dir. La Cour.
Der kommer en Grønlænder fra Kronprinsens Ejland, som jeg køber 2 Par Kamikker og et Par Slædemodeller og en Del Hattenaale og Papirknive
•104• [Tegning] Porsild fortalte at der i Aftes har været en Falk nede hos Gaasen og gaaet og puffet til den for at narre den til at flyve. Erling P. der var der siger at det var en meget mørk.
•105• [Læses i forlængelse af næstforrige side]
af, tilsammen 26 Kr.
Jeg pakker mine Sager sammen og graver en stor Blok Chanerium latifloium op og sætter den i en Blikæske.
Frokost hos Porsild med Direktør Daugaard Jensen. Dejlig fersk røget Laks.
Snaps. Øl. Kaffe.
Frk. D.J. og frk. Hauge kommer derud. Schiøler og jeg gaar ned til Kolonien og op til Niuvertohn og siger Farvel. Portvin.
Om Bord i Hans Egede i Land igen til Landsfogeden The. Om Bord igen.
Familien Porsild Dr Ljungdal og dr Saxthorffs kommer om Bord for at sige Farvel.
•106• Kl. henad 1 ½ kommer Landsfogedens Baad med Ministeren, Daugaard Jensen, Schiøler og Finn ud.
Grønlænderne skyder det ene Bøsseskud efter det andet ud ved Pakhuset. Kl. 7,45 tages Ankeret Landsfogeden Finn og Ing. Bretting ror i Land Der skydes 6 Kanonskud. Ovre paa Sigrid skyder de med Hagl saa de rasler henad Vandet. Det hele stopper et Øjeblik Trossen er kommen i Skruen.
Grønlænderne skyder igen ligesom fra Sigrid.
Der er kun gaaet ca
•107• en Favn af Trossen.
Kl 10 M. i 8 sejler vi Dampfløjten tuder og Folk vinker og raaber.
Det er næsten Stille udenfor, med store Dønninger fra de foregaaende Dages SV.
Kl. Himmel i Ø. I SV en Skybanke med en klar Stribe ved Solen
[Tegning]
•108• [Et rektangel/bord er tegnet. Over dette, lodret, venstre er skrevet]:
1ste ell 2nd. Styrmand
[Over bordet, lodret, højre]:
2 el. 3die Maskinm.

Frk Hauge
Frk D.J.
Schiøler
Dirtr DJ.

JL
Ing Galster
Direk la Cour
Ministeren

Bordplan for første Hold.
•109•

Fakta

7. sep. 1925
Dagbog, 1925, 8, side 51 verso - 54 verso

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen