Menu

Fynboerne

8. sep. 1925

8 Septbr.
Næsten stille. Klart i NØ ellers skyet.
Om Bagbord ses det høje Land mellem Egedesminde og Holsteinsborg. Bræerne skinner i Solen. Tatteratter, en enkelt ung L glaucus. Tejster
Kjover, et Par Flokke Kongeederfugle.
Schiøler faar Telegram hjemme fra. ”Alle har det godt”.
Flere Kongeederfugle (8 fl.)
Uria Brünsichia
I NØ spejler Landet sig
[Tegning]
Ved Frokosttid passerer vi Simiutat ved Nordre
•110• [Tegning] Simiutat og N Strømfjord
[Tegning]
Luftspejling
•111• [Læses i forlængelse af næstforrige side]
Strømfjord. Det stænker lidt. Stærke Luftspejlinger og forvirrende Horisonter Graat til Søs og fint og klart inde over Landet. Efter Frokost smaaregner det. En Snespurv kommer ud og flyver rundt om Skibet og sætter saa Kurs lige ind mod Land.
Kl. henad 2 er det Havbleg. Smaaregn kl i NØ og Solskin over Fjældene inde i Land.
Kl. 3 Kaffe.
Udfor Holsteinsborg
Havbleg. Tørvejr
Præstefjældet Kællingehætten og Angpatardorsuk ligger i Skygge Snefjældene bag dem i Sol
Der kommer pludselig Bris fra SV. men det flover strax igen.
•112 – blank• •113• Nogle Alker svømmende. Tatteratter.
Kl 4,30 kalder Dir la Cour mig ud, jeg sidder og læser i ”Skovens Trolddom[”], der er noget Drivtang med en del Tejster, da jeg kigger paa dem faar jeg en Hval i Kikkerten, vist en Finhval
[Tegning]
Et Par Brünnichs Tejster.
Ved 8 Tiden er vi ud for S Strømfjord og Simiutak.
Regntykning.
Kl 9,30 gaar jeg til Køjs de andre spiller Bridge
Friskende S
Regn
Vinden friskende til Storm henad Aftenen.
•114 – blank• •115•

Fakta

8. sep. 1925
Dagbog, 1925, 8, side 55 recto - 57 recto + 63 recto

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen