Menu

Fynboerne

9. sep. 1925

9 Septbr.
Storm med Byger, jævnt graat med et Solstrejf af og til mellem Bygerne.
Det har blæst til 9 om Natten og ved 8 Tiden blæser det ca 8.
Vi ligger underdrejet, Maskinen gaar for ½ Kraft og vi er ikke avanceret siden i Aftes.
Hans Egede duver stærkt i den modgaaende Sø men ruller ikke nævneværdigt. Jeg sætter mig et Øjeblik paa Bænken paa Overbygningen ved Skorstenen, ved Siden af mig sætter sig Wirniawski, lidt efter slaar en Sø ind og vi faar begge i en Fart Benene op og bliver siddende mens Vandet ruller frem og tilbage og til Siderne indtil det til
•116• sidst forsvinder der er koldt og uhyggeligt. Jeg gaar ned og drikker Kaffe og derpaa hen paa WC og brækker mig. Sætter mig lidt ind i Messen og snakker med Dir D.J. og Møller, saa gaar jeg til Køjs og sover til Eftermdg Kaffen, saa vaagner jeg varm og styrket og staar op og drikker Kaffe ryger 3-4 Piber Tobak og glæder mig til brune Bønner og Flæsk til Middag.
Bønnerne glider ned men Flæsket lader jeg passere, spiser lidt Kartoffelmos og Desserten, henkogte Ferskner og saa op til en Pibetobak og en Spaseretur paa Dækket. Det er flovet meget, Maskinen gaar [for] fuld Kraft og Loggen er ude igen.
Der loddes 68 Favne
•117• og Kaptajnen regner ud at vi maa befinde os paa V Kanten af lille Hellefiskebanke.
Om Mrg. nogle unge L marinus en Del Tatteratter nogle Mallemukker deribl. en maaske 2 mørke.
Et Par Puff. anglorum. Om Eftrmidg kom der ved femtiden en Skovpiber (A pensylvan.) om Bord vist en ung Fugl i en smuk, varm olivenbrunlig Dragt. Lidt efter fløj en Mellemkjove, gl Fugle med drejede Mellemhalefjer forbi
[Tegning]
•118• [Tegning] •119•

Fakta

9. sep. 1925
Dagbog, 1925, 8, side 58 recto - 59 verso

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen