Menu

Fynboerne

10. sep. 1925

10 Septbr.
Op lidt før Kl. 7.
SØ laber Kuling Smaaregn Tvers af Kornok Fjældene der ligger i Sol med en lav Stribe gylden Luft bag sig mens Sadlen og Hjortetakken gemmer sine Hoveder i Regndisen.
Tatteratter Brünnichs Tejster Schiøler ser en Albino, ung Grylle Tejste.
Mange Tatteratter en Del Ederfugle en Flok Præstekraver lige før vi runder Kangek.
Inde paa Bugten, 2 Ravne 7 Kongeederfugle.
Kl. 11 gaar vi ned til Frokost. Direktøren der ikke er med til Bords, da han og Ministeren og deres Døtre skal til Frokost paa
•120• [Læses uafhængigt af forrige side]
[Tegning]
Da jeg gaar til Jon Møller ser jeg en ung Svartbag krese om mellem Husene. Det viser sig at være Jon Møller, der har taget [den] med hjem fra Hjemturen fra Adamik .
Jeg tegner den da jeg gaar derfra, liggende paa Græsset udenfor Huset.
•121• [Læses i forlængelse af næstforrige side]
Falken, kommer ned og melder at der kreser en Falk om Skibet Schiøler og jeg gaar op og ser paa den. En ung mørk falk. Mens vi spiser kaster vi Anker i Skibshavnen. Der ligger ”Falken”, Mac Millan Ekspeditionens Skib ”Peary” med et Par Flyvemaskiner paa Agterdækket  og et Par Norske Fiskefartøjer hvoraf den ene er condemneret og den anden ønsker at blive det.
I Land og ind til Simonys  hvor vi træffer en Landbrugsconsulent  fra Færøerne der er ovre for at undersøge Betingelserne for Faareavl i Fjordene og som skal med hjem. Derfra til Nalagas og saa gaar jeg til Jon Møller hvor jeg venter at træffe de andre, men de er
•122• der ikke. Jeg faar et Par Glas gl. Vin gaar tilbage til Nalagas, nej det var vist omvendt Jeg var først hos Jon Møller og saa hos Simony.
Middag hos Nalaga Direktøren Ministeren deres Døtre Landbrugskonsulenten og Fugleexpeditionen.
Suppe med Rødder Madeira
Krustader med med Asparges
Sauterne
Rypekotelletter Rødvin
Annanas & Ferskener
Portvin
Kaffe Cigar.
derfra til grønlandsk Sang og Dans i Gymnastiksalen.
Derfra tilbage til Nalagas med Provstens og Kaptajn West og Riis Karstensen og Direktøren fra Falken.
Hele Eftmd har det smaa
•123• regnet men nu tager det til at blæse og regne stærkt.
Grønlænderne der skal sejle os om i Skibshavnen med en af Motorbaadene vil ikke og Det ender med at at [der] bliver lavet L’Hombre og Bridgepartier. Fru Nalaga viser mig op i Sovekammeret og jeg lægger mig med Tøjet paa. Først hører jeg Kaptain R.K spille paa Luth og synge hele sit Repetoire lige fra den røde Anorak til Røverne fra Rold. Saa falder jeg i Søvn og vækkes ved at Nalaga prajer mig ligger Du der og snuer din Slambert

  1. Atammik, som tidligere blev stavet Atangmik.

  2. Donald Baxter MacMillan (1874-1970) var i sommeren 1925 leder af The MacMillan Arctic Expedition til det nordvestlige Grønland. Der var tale om den første amerikanske opdagelsesrejse til Arktis med anvendelse af fly, og ekspeditionen blev massivt dækket af radio og andre nyhedsmedier. Deltagerne sejlede fra Maine 20. juni 1925 med skibene Peary og Bowdoin, og tre små fly var desuden en del af det samlede udstyr. Målet var blandt andet at nå Nordpolen.

  3. Christian Simonÿ (1881-1961) var handelsuddannet i Stubbekøbing. Fra 1904 var han volontør ved Den Kongelige Grønlandske Handel. Derefter fungerede han som først assistent og siden bestyrer i mange grønlandske kolonier. Han blev i 1924 kolonibestyrer i Godthåb/Nuuk.

  4. Cand.agro. Kristian Hansen (1858-1941) var 1893-1935 statskonsulent for planteavl. Fra 1898 og til sin død var han tillige leder af Dansk Landbrugsmuseum.

Fakta

10. sep. 1925
Dagbog, 1925, 8, side 60 recto - 62 recto

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen