Menu

Fynboerne

30. aug. 1925

30 August Søndag.
Vaagner ved 6 Tiden.
Det regner. Kl. henad 8 bliver det Tørvejr og jeg staar op. Et lille Træk af kvidrende Sisgner tvers over Havnen fra N-S.
I Land ved 10 Tiden. Ud til Porsilds. Middag.
Brun Suppe. Oksesteg Salat Aprikosgrød. Rødvin.
Maler Sisgner, gaar hen til Udløbet af røde Elv tegner et Isbjærg
Møller og Dr. Ljungdal kommer Efter Middag.
Til Frokost koldt Bord (Øl og Snaps) var Provst Balles fra Egedesminde med Børn, de var kommen med Gertrud Rask. Schiøler var inde hos Niuvertohn og fik Breve om Bord, til Køjs Kl 11. Det frisker og Møller staar op
•70• og stikker det andet Anker ud.
I Aftes da vi gik om Bord saa jeg for første Gang en Stjernehimmel med Karlsvognen og Nordstjernen over Lyngmarksfjældet.
Efter Middag saa jeg fra Porsilds Vinduer et Par af de mindre Isbjærge kælve, det ene tabte 3 Stykker lige efter hinanden, hver sendende et Skumsprøjt ud til Siden af Højde som selve Isbjærget, hvorefter dette forandrede sin Stilling og laa og rokkede en Tid inden det faldt til Ro. Jeg vilde gerne se et af de store gøre det, det jeg tegnede var paa Højde med Radiomasten
•71•

Fakta

30. aug. 1925
Dagbog, 1925, 8, side 35 recto - 35 verso

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen