Menu

Fynboerne

29. aug. 1925

29 Aug.
Graavejr Stille. Kl. 9 ½ kommer Møller og Kapt Peter om Bord. Møller laver Kaffe og Styrmanden kommer over fra Søkongen.
Vi skal til Frokost i Land hos Bestyreren, Isbjørnebøf
Cocktail hos Ingeniøren
Frokost hos Bestyrer Malmquist . 2 Ravne lavt over Byen. Isbjørnebøf med Kartofler koldt Bord Øl, Snaps Kaffe. Gaar ud til Porsild for at male. Der er kommen en ny Forsyning af store smukke Isbjærge. Vinden ud af Sundet, overvejende graat med enlige Solstrejf. I Malmquists Hønsegaard er installeret en graa Falk som Søkongen har haft med fra Upernavik. Type islandicus
•68• Jeg maler Ærenprisen i en lille Krukke af Calle og Hovedet af en ung Skarv.
Gaar med Porsild og Schiøler til Kaffe og Bal hos Bestyreren. Efter en Cognac og Apollinaris gaar Møller og jeg om Bord ved Titiden. Lidt efter at vi er kommen til Køjs brøler Grønlænderne Umiarsuit og noget efter hører vi en Damper tude gentagne Gange. Det er Gertrud Rask.
Det regner om Natten.
Den høje Radiomast er 52 m. fra Fundamentet til Toppen.
•69•

  1. Axel Thorvald Malmquist (1900-1980) var assistent i Godhavn/Qeqertarsuaq fra 1924 og bestyrer samme sted fra 1925. Senere fik han bestyrerstillingen i Jakobshavn/Ilulissat.

  2. Calle var arkitekt og keramiker Carl V. Petersens kælenavn. Malmquist havde tilsyneladende en krukke fremstillet af Carl V. Petersen.

Fakta

29. aug. 1925
Dagbog, 1925, 8, side 34 recto - 34 verso

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen