Menu

Fynboerne

28. aug. 1925

28 Aug.
Ø. Taage.
Dryopteris fragrans
I Land til Cocktail.
Ingeniørerne Galster og Bretting Schiøler Kaptain Petersen ”Søkongen” Møller og mig.
Til Frokost hos Porsilds Stegt Havising Kartoffelsalat Koldt Bord Øl, Snaps Kaffe
Maler Stenvender
Møller Kapt Petersen og hans Styrmand kommer til Eftermiddagskaffe.
Søkongen har en levende Jagtfalk med til Doktor Laurent Christensen.
En Meteorsten paa 7 Tons og Ræveskind. De har skudt 2 Isbjørne paa Vejen og set 3 andre.
•62• Drygalski  har maalt et Isbjærg ved Jakobshavn til 137 m over Vandfladen (Dr. Ljungdal).
Østerdal
Veronica saxatilis
Middag: Grønkaal og salt Flæsk Rosiner Para og Hasselnødder Madeira Kaffe
Jeg gaar med Porsild, Direktør La Cour og Dr. Ljungdal op for at hente noget Vand fra Kilderne i Dalen ovenfor Stationen.
Lige bag den arktiske Station ligger en grøn Dal foroven afsluttet af en sort lodret Klippevæg i en tufagtig Basalt, nogle lysende gulgrønne Tegninger, som et omvendt Delta i det saftige grønne,
•63• som ses langt borte markerer Afløbet fra nogle Kilder, der aldrig fryser til. De danner en Bæk der løber ned forbi Stationen og hvorfra Porsilds faar deres Vandforsyning. Vandet risler ud af den sorte Klippevæg og løber ned gennem det lysegrønne Mos der kantes af en uhyre frodig Bevoxning af Løvefod blandet med Engkarse og andre Engblomster der giver den mørkegrønne Farve. Direktør Lacour maaler Temperaturen til knap +1 1/2° C. og fylder en Sodavandsflaske lige før den grønne Skraaning [h]vor vi kommer over en stenet Flade, Gnejs, hvor al Vegetation er dræbt af Isen der ligger her det meste af aaret, en Del er der endnu.
Videre op gennem Dalen
•64• Gnejs til den ene Side og Basalt til den anden. Før Heden med en smal Kløft hvor en Bæk løber ned og forener sig med før nævnte. Op gennem et Pas og saa ned gennem Dalen til Lyngmarken hvor der er en lignende Kilde. Her er Vandet +1,7° C. Jeg finder en meget smuk lille blaa Ærenpris. V. saxatilis. [ligger presset i dagbogen, se side 289] S. om Fjældene af en Sti over et ujævnt stenet Terræn tilbage til den arktiske Station. Landsfogeden og Ing. Bretting var kommen og skulde tale om elektrisk Lysanlæg med Porsild. Aftenkaffe, d.v.s. jeg drak 2-3 Glas Vand, det er dejligt Vand der minder om Båxhults . Blev efterhaanden søvnig men vilde
•65• vente og følges med de andre til Byen. Ved 11 Tiden skiltes jeg fra dem og gik op til Kolonibestyreren for at hente Møller. Jeg faar straks et gemytligt Indtryk da jeg træder ind der sidder Værten Møller Kap York Petersen og hans Styrmand med store Sjusser og en tømt Champagneflaske og brøler Omkvædet med til en Vise Styrmanden foredrager, linka pinka porleamus. Der ind lægges improviseret Text omhandlende de Tilstedeværende og de 2 første jeg hører drejer sig om mig. Kl ca 4 efter at vi har faaet Frokost Øl og Snaps ror jeg Styrmanden ud til Søkongen. Det viser sig umuligt at vække Møller og Kap York Peter vil ikke med. Vi er paa den anden Flaske eller
•66• maaske 3die Whisky, den 2den Flaske Aquavit og der ligger 3 tomme Champagneflasker og et Rosentræ paa Gulvet.
Om Aftenen da Schiøler og jeg gik ned til Kolonien og var kommen omkr. Halvvejen hørte vi et vældigt Brag og saa Toppen af et stort Isbjærg der laa udenfor Havnen og ragede op over Klippen ved Siden af Kirken, bevæge sig fra venstre til højre, det var kedeligt at det ikke var et af dem vi havde fri Udsigt til.
•67•

  1. Den tyske geograf og polarforsker Erich Dagobert von Drygalski (1865-1949) ledede i 1891 og 1892-1893 ekspeditioner til Vestgrønland, hvor især Uummannaq-distriktets glaciale geologi blev undersøgt. I 1901-1903 ledede han om bord på polarskibet Gauss en antarktisk ekspedition som del af et internationalt program, og i 1910 deltog han i Ferdinand von Zeppelins ekspedition til Svalbard, hvor han studerede gletsjernes påvirkning af landskabet.

  2. Larsen-familien ejede i mange år skovgården Båxhult i Småland, Sverige. Man benyttede gården til jagtudflugter og ferie samt drev skoven kommercielt.

Fakta

28. aug. 1925
Dagbog, 1925, 8, side 31 recto - 33 verso

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen