Menu

Fynboerne

11. sep. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

11 Septbr
Ren skyløs Himmel
Havblik
Hættemaager Vipstjerter
og Spurve med Havnen
paa Telefontraaden kvid
rer en Mængde Forstuesvaler
En Stillits flyver over
Havnen
Til Vesterby for at tegne
Frokost i Kroen
Ombord henad Kl 6
om Aftenen fl. SØ Stjernekl.

  1. Forstuesvale: Landsvale Hirundo rustica

Fakta

PDF
11. sep. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej