Menu

Fynboerne

10. sep. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

Søndag 10 Septbr
fl. N Solskin Barmt stiger
Kl. henad 10 cykler vi
til Skovnakke Svaler Stær
Sp. Bogfinke Bomlærker
Ved Strandleddet hvor Vej
ender nogle Viber og Hætte
maager. En stor Flok Sp
i Bukketornshegnet mod
Stranden. 3 Solsorter i en
Roemark. En Flok Agerhøns
i Veggehavne
Paa )x Stenene paa Strandbredden
og ud for Skovnakke sidder
11 – 12 L marinus 2 – 3
L argentatus (2 – 3 graa
Resten udfarvede) og
ca 60 Graaænder der let
ter og flyver længere ud til søs
Musvit Skovspurve
Actitis
Vinden er gaaet mere Ø lig
og det graaner op fra NØ
Jordsvale Irisk
Svalehuller i Klinten
Tilbage til Cyklen ved Leddet
Lappedykker. Langt ude flyver
et Par Aalekrager ml. Fæmø
og Fæjø S
. . . . .
)x og mellem

Side 59
Blank

Side 60
Tilbage gennem Østerby
til den gl. Bro ved Sletter
ne. Stære Forstuesvaler Spurve
Irisker Bogfinker Musvitter
Der er atter varmt Solskin
Gule Vipstjerter Engpiber
Lærke
hentil Strandengen ved
Revet
Stenpikkere Irisker.
tilbage Cyklerne Bukketorn
Skovspurve og Graaspurve
Kl. 12,5 gaar vi ombord
Vinden NØ fl. Solskin
i SØ en stor Sky med
en Skypumpe under
TEGNING
Den skifter Form af og til
men har ikke Forbindelse
for neden [med Vandet udstreget] Kl er 2 ¾
og vi cykler til Vesterby
Stæren fløjter overalt
i Haverne
Side 61
Blank

Side 62
Paa den gamle Stubmølle
i Vesterby gr Fluesnapper
Mægtig Stæreflok flyver over

Maaneskin og stærk Dug om
Natten

Side 168
TEGNING
Skovnakke Fæjø Søndag 10 Septbr 1922 JL

  1. ikke identificerbar lokation

  2. Larus marinus: Svartbag

  3. Larus argentatus: Sølvmåge

  4. Actitis hypoleucos, mudderklire

  5. Skarven eller aalekragen, Phalacrocorax carbo

  6. Forstuesvale: Landsvale

Fakta

PDF
10. sep. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej