Menu

Fynboerne

9. sep. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

9 Febr [?]
Kl 410 er det kl. Maane
skin og Kl 6 skinner Solen
og Stærene fløjter
Udenfor Havnen en Mæng
de Hættemaager paa en
lille Stenhob. SV for en
Del Viber Hvide Vipstjerter
Forstuesvaler Udenfor
Havnen paa nogle Sten
med Klørtang 12 – 15 L
canus

Side 49
I sidste Tilfælde under
tiden dækket af med
en Række Tagsten
TEGNING
Indtil for en Snes Asr
siden ingen Rotter, nu
er de mange
Ingen Rovdyr
Kirken paa SØ Kysten
omtr lige langt fra Begge
Byer.

Side 50
Blank

Side 51
Skalø højest mod V
Lav [ulæselig] af frugttræer
Lerjord [ulæselig] Poppel
stuvede paa alle Mark
skel og ved Vandsteder
Tangdiger med Risgærde
mod Stranden Mod NØ
Fladvand langt ud fra
Øen med Klørtang
Mel NV Jordvold og mod
4 Gaarde ) SV Skrænter
Grønne Frøer
Forbundet med Fæjø
ved en Dæmning

Side 52
Kl. 8 cykler Friis og jeg ind
over Øen. ca 150 Viber
flyver forbi Havnen.
Stære Svaler Spurve og et
Par Gulspurve paa Telefon
traaden.
Irisker Bogfinker.
Paa Telefomtr. Gulspurve
Tornsanger Jordsvaler og
Forstuesvaler
Gennem Østerby og Vester
by over Dæmningen til \
Musvit høres

Skalø
I [ulæselig] Ø for Dæmningen
en Del L marinus paa
Sandet [overstreget tekst]
[overstreget tekst] mange Viber
Hættemaager
Stor Flok Irisker Spurvehøg
Engpiber, Til N Kysten
af Skalø Ved den yderste
Gaard Musvitter
Ude paa Stenene L marinus
langt ude over Vandet
mod Vejr
flyver en Aale
krage Actitis
NV fl Solskin
med store Skyer

Side 53
Blank

Side 54
Flok Kobbersnepper flyver
forbi lavt over Vandet
ca 50 langt ude fra Stran
den høres Pibende og i
Kikkerten ses en lang Række
Ænder. Aalekragen kommer
tilbage og lægger sig paa Van
det langt ude. Lærker.
Spurvehøg flyver over ad
Vejrø til 2 Hvide Vipstjerter
Engpiber Udfor V Kysten
3 Lappedykkere (P grisegena)
Paa en Bygtrave en ung
Kukker
TEGNING
Præstekrave høres
Ved den yderste Gaard
flyver en Flok Vadefugle
i bred Kile ca 30 paa
Størrelse med Kobbersnepper

Side 55
Blank

Side 56
eller lille Regnspove som
udstødende et skarpt
Bliv Bliv Kyllinger
bliver forskrækkede og løber
ind En Flok Hjejler
(ca 15)
en Flok Stære Præstekrave
Vandet er steget og ved
Dæmningen er mange
Hundrede Ryler
T alpin x canutus og
Viber kommen ind
til Strandbredden.
Mængde af Stære Gulsp
5 Spurve langs Vejen
Frokost i Kroen i Østerby
Læser i avisen at Koch er død.
Fra Østerby S paa til Stranden
Musvitter Bogfinker
Paa Kirkegaarden Musvitfa
milie
SV for Kirken en stor Flok
Agerhøns (en Snes Stkr) lidt
efter 4 til.
Op gennem Østerby og
videre ad en Gyde med
Stivede Popler til Str.
Havblik Solskin
store Skyer
Ombord Kl 5 1/4

Side 57
Blank

 1. Forstuesvale: Landsvale

 2. Larus canus: Stormmåge

 3. Jordsvaler: Digesvaler

 4. Larus Marinus: Svartbag

 5. Skarven eller aalekragen, Phalacrocorax carbo

 6. Actitis hypoleuca: Mudderklire

 7. Gråstrubet Lappedykker, Podiceps grisegena

 8. Trave, gammel dansk enhed for optælling af neg, som efter høst af korn, langhalm eller tækkerør var stillet op i hobe på marken

 9. Tringa Alpina, i dag Calidris alpina: almindelig ryle

 10. Tringa canutas Islandsk Ryle, i dag calidris canutus

 11. Hans Henrik Koch (født 25. september 1873 i København, død 5. september 1922 i København) var en dansk arkitekt. Arbejdede blandt andet sammen med Carl Petersen, Arkitekt til Fåborg Museum

Fakta

PDF
9. sep. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen
Achton Friis

Nej