Menu

Fynboerne

8. sep. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

8 Septbr
NØ fl.
Naar Himlen ser ud som
Hammerslav
saa faar vi Regn den
samme Dav
Der er lidt af det en Stribe
over os og en i Ø.
5 Skalleslugere (M as) flyver
forbi. En Del maager
L. canus x marinus
samt en Mængde Viber
sidder paa Stenene
ved SV Spidsen
4 Skalleslugere flyver forbi
KL. 7 ¼ sejler vi til
Raagø

Side 41
TEGNING
Raagø
150 Td Ld Kalven 30
Langs Str. S paa og Øen rundt
Bukketorn[ulæselig] langs Str.
Den NV Del Eng med
lave Diger mod Str og en
Rørmose
I Markskellene levende
Hegn, Toppet Pil (styned).
Ved N Kysten en Mergelgrav
med Siv Vandax og blom
strende Brudelys et Par
Vilde Roser. Lidt Østligere
et naturligt Vandhul med
en Mængde Brudelys
Mod NØ Diger Frugtbar
[ulæselig] Lerjord. Vegetation
ligner de foregaaende Øer
Rølliker Mængde en Del
med smukt rosenrøde
Blomster.

Side 42
Udfor Raagø flyver en Flok
Krikænder forbi.
Svensk Damper OSWIN
passere os Kl 8 ¼ ankre
vi ved Ø Kysten af
Raagø
KL 10 M i 9 ror vi i Land
L marinus juv flyver forbi
Hættemaager ad
Præstekrager 9 Krager
kommer flyvende og
sætter sig i en udgaaet
Poppel ved Stranden
Stenpikker en Stæreflok
Flok Spurve . . Bukketorn –
Forstuesvaler 5 Præstekraver
2 Stenpikkere Lærke
Paa Stenene over mod
Raagø Kalv sidder en
Snes L marinus et Par
af dem graa Resten sorte
og hvide Vibe og Graaand
høres ca 50 Viber, et
Par Strandskader, nogle
Stære og Ryler letter ved
Raagø Kalv, en Hejre

Side 43
Ingen Agerhøns og Fasaner og
Faa Harer. Ingen Muldvar
ingen Rotter mange Mus
Grønne Frøer
2 Gaarde der ejer Kalven
som bruges til Græsning
der kan køres derover.
To Huse med 9 Td Land
og et Par Jordløse Huse
Lods. Frugthaver ved
Huse og Gaarde Morbærtræ
i Lodsens Have

Side 44
En Mængde Maager og Ænder
ligger paa det flade Vand
N for Øen Graaænder
høres derude fra.
Irisker. Lærke 5 Hvide
Vipstjerter de 3 sætter sig
paa Broens Rækværk.
Rødben høres
Kl. 12 er der næsten Stille
jævnt graat og stænker
lidt.
Vi bliver inviteret til
Middg af Lodsen. [ulæselig]
og over Middag begynder det
at smaaregne. En Spur
vehøg kommer lavt over
Vandet fra Fæjø Henad
Kl. 2 er det Tørvejr igen
Vinden gaar om til NV
Kl lidt før 4 er vi ombord
og letter Anker for at sej
le til Kragenæs.
En Gravgaas flyver forbi
5 M i 5 lægger vil til i Krage
næs Havn fra at faa min
Cykle ombord
Hvid Vipstjert. Krager

Side 45
Blank

Side 46
Blank

Side 47
Fæjø 3092,3 Td Land
Kirke 2 Byer Øster
og Vesterby langs Vejen der
Fra Broen paa V Siden
gaar gennem hele
Øen til Østsiden ved Ande
mose. Poppelhegn (stived)
langs Veje og Markskel
lange lave Bakker
Moser og Gadekær
Frugtplantager og mange
Frugttræer. Haverne Morbær
træer alm. Landskabet
ligner den federe Del af
Fyen. Tjørnehegn (klippe
de) eller hvidmalede Stakitter
om Haverne ud mod
Vejen. Straatagene som
paa Enehøje Vejrø Raagø
dækkede med Straa saale
des at der øverste skifte
vender rodenden opefter
og er bundet me 2 [ulæselig]
eller TEGNING bøjet om paa
Midten (?)

Side 48
Hættemaager L canus

Graaspurve Svaler Bog
finke Kl. 5,10 sejler vi
til
Fæjø
Paa Bundgarnspæle S for
Havnen L marinus
Kl 6 lægger vi til i Havnen
Det stænker
Hvide Vipstjerter. Sp-
Det Smaaregner om Aftenen
og regner det meste
af Natten
Barometer falder.

Side 169
TEGNING
Hus paa Raagø 8 Septr 22

Side 170
TEGNING
Vejrø fra S
8 Septbr 1922

  1. formentlig Lille Skallesluger, Mergus albellus

  2. Larus canus: Stormmåge

  3. Larus marinus: Svartbag

  4. Larus marinus: Svartbag, ung

  5. [udvokset]

  6. Forstuesvale: Landsvale

Fakta

PDF
8. sep. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej