Menu

Fynboerne

7. sep. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

7 Septbr
NØ overtrukken Himmel
det klarer op i den NØ Hori
sont
De 3 L marinus sidder
henne paa Stenene.
Kl. 7 ¼ kommer 3 Vandfly
vemaskiner over Baaden
fra Nø – SV. Solen kom
mer frem.
I Land Kl 7 ¾
Ved Broen en Mængde
gule Vipstjerter, de er meget
Sky og vanskelige at faa
at se nær /4 – 5 Præstekraver\
De gik omkring vel 5 Harer
Jeg har glemt min Tuschfl.
og maa ombord igen Da
jeg kommer tilbage faar
jeg set godt paa 5 der
gaar om Hovedet paa
en græssende Kvie
M. fl. typ. 4 Stenpikkere

Side 37
Langs Ø Kysten til hvor vi
(ulæselig) i Gaar. Mellem Forstr
og Markerne Strandfælled
skilt fra disse ved [ulæselig]
torn hegn. Engen bliver smal
N paa og ender i sandet Br.
Strandkarse Strand Mands
tro Rødbynke Marehalm
Røllike Melde
Sandarve Bukketorn
Paa Stemmarken mange
Krageklo, en enkelt
Mangeløv (Asp. spinulosum)
Knopurt Røllike Engels
græs Kællingetand
Høgeurter nogle Tjørne
Brombær Blaaklokke
Siv et Vandhul ned
mod Strandvolden
Lille Skov ved [ulæselig]
Gd. Eg Ask Asp enkelte
Bøge Frugtræer
Paa den S Str Fælled lidt
kort Lyng og Rensdyr-
lav

Side 38
I Strandkanten 3 – 4 hvide
Vipstjerter og Præstekraver
en stor Flok Irisker
Actitis En Hejre flyver
forbi lavt over Vandet
Rødstjert. Jeg fanger en
Stenpikker og lader den gaa
igen
I den største Gaard X Hr Klaa
sens staar der 4 Linde og
en Elm foran Stuehuset
i en af Lindene saa
jeg en Træpikker
Krikand i en Vandgrøft
mod SV Enden
Ombord til Middag og i Land
kl 3
2 Krager Ved Stenmarken
5 Actitis i Strandbredden
i Skoven Rødhals. Hegnet
fra Skoven til S enden
Solsort og rødstjert
6 Actitis ved Broen
. . . . .
Elmen efterplantet
Gaarden er bygget omkr 1830
og Træerne vil ligesaa gl.

Side 39
Blank

Side 40
Vi ror ud 710
NØ fl. Solen gaar ned
i en klar Stribe ellers
er Himlen helt over trukket
Actitis piber uophørligt
inde fra Stranden

  1. Larus Marinus: Svartbag

  2. Aspidium spinulosum, i dag Smalbladet Mangeløv Dryopteris carthusiana

  3. Actitis hypoleucos, Mudderklire

Fakta

PDF
7. sep. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej