Menu

Fynboerne

6. sep. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

6 Septbr.
Kun lidt Dug.
5 L marinus kommer

hen til Broen og kreser
om K. 6 ¾
Kl 10 m i 7 sejler vi fra
Enehøje
Paa en Revle ved S Spidsen
sidder en Del Maager
(rid, canus og 1 marinus)
samt en Vibe

paa et Bundgarn 8 Aale
krager paa hver sin Pæl
lettede paa ca 150 Al
Afstand TEGNING

Side 29
Blank

Side 30
Paa de næste sidder 15 og
en L marinus og paa et
udenfor dette 20 og en L
marinus
Paa det nærmeste Garn sidder
ca 60.
Ved det næste sidder en
paa hver Pæl paa [ulæselig]
medens Hovedgarnet er
helt besat baade paa Pælene
og den Del af Garnet som
er oven for Vandet
60 – 70 Stk men vel
en Del af de samme
som sad paa det fore
gaaende. Her var ogsaa
nogle gl og en Del nye
L marinus.
En Aalekrage havde jeg
skudnær men Fokken
kom i Vejen i det rette
Øjeblik.
Det næste Garn bliver
Røgtet saa de er [ulæselig]

Side 31
Vejrø – Fejø Sogn
Stengærde langs hele
Vestsiden. Næsten alle
Markhegn er ligeledes
sat af store Sten. Bevox
et med Tjørn Roser Seljepil
Bukketorn Brombær. Til
og kanadisk Poppel vild
Kirsbær og Abild. Paa en
Mark paa NV Siden ligger
endnu tæt med store Sten
der bruges til Græsning lige
ledes henligger Størstedelen
af SV Enden til Græsning
Paa den V Spids forblæste
Tjørne
Str Kaal Marehalm Melde
Gaasepotentil Tagrør
Rød[ulæselig] Rødlike
Ved TEGNING Radtophullet
et dobbelt vandhul
grønne Frøer
mange Champignoner

Side 32
men noget før [ulæselig]
staar et Dobbelt Garn
som er fuldt besat paa
det inderste, det yder
ste er uden Garn. Jeg
prøver at [ulæselig] til en
men uden Resultat.
KL 2 M i 11 ankerer vi
ved V Siden af Vejrø
Efter Frokost gaar vi i Land
Paa Strandbredden Actitis
Graaspurve høres
Bynkefugl Forstuesvaler
Jordsvaler Stenpikker
6 Stære Tornirisker
Lærken paa Bygtrave
N for Fyret Bomlærke
Spurv Irisk ved Stranden
I en Roemark Irisker
(100 – 150) og en Del Stære
Bogfinker i Udkanten
af Byen og en Mængde
Spurve Bysvaler

Side 33
Skoven ved den største
Gaard og de levende Hegn
plantet omkring 1830 af
en Assessor Kaastrup
der ogsaa har bygget Gaar
den og sat alle Stenhøje
ne. Før den Tid var Øen
Træløs. Nogle mindre
Moser nogle naturlige
Vandsamlinger og en Del
Mergelgrave Ingen
Muldvarpe, Rotter, Vand
rotter eller Rovdyr.
Nogle harer. Ingen Ager
høns eller Fasaner

Side 34
Brogede Fluesnappere
Vældig Røre i Svalerne
Der suser en Spurvehøg
Forbi Vipstj
Ved Stenene paa SV Siden
3 L marinus (2 ad x 1 Juv)
Paa en Pløjemark ca 30
Viber og en Snes Stære
Guls Vipstjerter og [ulæselig]
paa Strandengen ved SV
Spidsen
Krage
Da vi sidder ved Str. Bredden
og venter paa Jollen ser
vi mod den lyse Himmel
i NV lavt over Horisonten
Ænder i Hundredevis trække
V paa i lange [ulæselig]
vel Sortænder
1 og 2 Actitis
Vi er ombord om Kl. 5 ¾
letter vi Anker og gaar
om ved Broen paa

Side 35
Blank

Side 36
SV Enden af Øen

Side 179
TEGNING
Nakskov set
fra
Enehøje 6/9 – 22

Side 180
TEGNING

 1. Larus Marinus: Svartbag

 2. Larus ridibundus: Hættemåger, i dag Chroicocephalus ridibundus

 3. Larus canus: Stormmåge

 4. Larus Marinus: Svartbag

 5. Skarven eller aalekragen, Phalacrocorax carbo

 6. 1 Alen er 0,6277 m – 94,1 m

 7. forsejlet

 8. Abild (Malus sylvestris), også kaldet Skovabild eller Skovæble

 9. Larus Marinus: Svartbag 2 udvokset og 1 ung

 10. Actitis hypoleucos, Mudderklire

 11. Forstuesvale: Landsvale

 12. Trave, gammel dansk enhed for optælling af neg, som efter høst af korn, langhalm eller tækkerør var stillet op i hobe på marken.

Fakta

PDF
6. sep. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej