Menu

Fynboerne

5. sep. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

5 Septbr.
NØ kl. Stærk Dug
KL. 7 lette Skyer.
9 L marinus /ad paa og ved
Bundgarnet. en ung
do flyver forbi
en Flok Ænder ca 15 vist
Pibeænder
Kvidrende Forstuesvaler i Luften
Hvid Vipstjert.
Kl 7,20 i Land paa Vejlø
Hvid Vipstj Graaspurve
Tornirisker. Stenpikker
Bynkefugl-
Paa et Pigtraadshegn ved
S Stranden 3 gule Vipstj
2 ad og 1 juv.
En stor Flok Viber med
nogle faa Hjejler imellem
Ca 10 Krikænder. Bekassin

Side 23
Vejlø
Hindebæger i Mængder
Pilehegn med enkelte Popler
Bukketorn langs V Stranden
samme Vegetation
som paa Slotø
Efter Beboernes Udsagn
yngler en Del Maager
paa Slotø, Vejlø Enehøje
men flest paa Røm
mersholm

Side 24
En Stær. 1 Bekassin
5 Bekasiner og saa en
Snes i tæt Flok letter
fra en vaad Havremark
nu kom der 5 til \ Roer
en Stær og en halv Snes
Gule Vipstj paa en Pigtr.
ude V for Øen ligger en
L marinus x 2 L canus

Ved Gaarden hvide Vip
stjerter. Efter at have
drukket Kaffe hos Besty
renens gaar vi ombord
lidt over Kl. 10 og Petersen
fyrer op for at sejle
til Enehøje
En Taarnfalk flyver forbi
mens Petersen tager Ankeret
Kl lidt før 11 lægger vi til
Broen ved Enehøje.
Forstuesvaler.
Efter Frokost fyrer Petersen

Side 25
Enehøje
Øens højeste Punkt med
Generalstabsmærket 16 m
Let sandet Jord paa
Bakken mod N og S sær
lig den nordlige Ende
god Agerjord som Lol
lands bedste siger Ejeren.
Malurt i Mængde og usæd
vanlig stor, gror helt op
paa Toppen af Øen.
Stor Have med Frugttræer
og morbærtræ ved Gaarden
udenfor denne en – stor
bredkroner Sølvpoppel
nogle Markhegn med
Stynede Popler. For Enden
af Haven en Dam med
Kildevæld nedenfor den
en Eng med Piletræer
Mod V Klinter eller
flad Strand.

Side 26
op for at gaa til Nakskov
efter Øl m. m.
mens Friis og jeg gaar i
Land paa Enehøje
2 Spurve[ulæselig] – Graaspurve
Fra Højen ser jeg i Kikkerten
en Aalekrage flyve nede om
Stranden mod Langeland
Da jeg havde siddet lidt
og tegnet fra Bakketoppen
med Generalstabsmærket
kom Ejeren som jeg spurgte
om Aalekragen var almindelig
han saa i min Kikkert
og viste mig lidt efter nogle
Bundgarn hvor der ses
henimod 100 Aalekrager
paa Pælene
Lærke
Tornirisk
I Haven Solsorter nylig
udfløjen Unge med Dun
paa Begge Sider af Nakken
Ved Broen Actitis.

Side 27
Blank

Side 28
Kl 5 kommer Petersen til
bage og vi gaar ombord
O Vinden flov
Let skyet Vinden gaar
mere til N

Side 174
Blank

Side 175
TEGNING
Vejlø 5/9 22 JL

Side 176
Blank

  1. Larus marinus: Svartbag, udvokset

  2. Forstuesvale: Landsvale

  3. Larus Marinus: Svartbag

  4. Larus canus: Stormmåge

  5. Skarven eller aalekragen, Phalacrocorax carbo

  6. Actitis hypoleucos, Mudderklire

Fakta

PDF
5. sep. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej