Menu

Fynboerne

4. sep. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

4 Septbr.
NØ lavt graat Skylag
lidt Støvregn hen
paa Frmdg blæser der
p og bliver Tørvejr
En halv Snes L mari
nus sidder paa Bund
garnspælene
I Lamd Kl 1 en Del
unge L canus. Ved Land
gangen 2 hv. Vipstjerter
Actitis og 5 – 6 Ryler (T. Can.)
en Præstekrave
Øen rundt fra Ruinen
[ulæselig] 9 Actitis en
Lærke Actitis – en til
Lærke , 3 gule Vipstjerter
2 Stenpikkere
Det blæser op til Frisk
Kuling og Solen kommer
frem Kl 5 ¼ kommer

Side 21
Blank

Side 22
vi ombord – Petersen
henter os i Jollen som
han har rigget til med
en Aare og Rylens Klyver

Side 177
Slotø 4/9 – 22
TEGNING
Munkesten fra Engelborg med
Aftryk af en Barnefod

  1. Larus Marinus: Svartbag

  2. Larus canus: Stormmåge

  3. Mudderklire, Actitis hypoleucos

  4. Islandsk Ryle, Tringa canutus, i dag Calidris canutus]

Fakta

PDF
4. sep. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen
- Petersen, Rylen

Nej