Menu

Fynboerne

3. sep. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

Søndag 3 Septbr
Regn fra V
3 L marinus ad forbi
Kl .7
Kl 10 Stadig Regntykning
Nogle L marinus der
sidder paa Bundgarn

Side 17
Blank

Side 18
pæle der gaar ud fra
Vejlø høres af og til [ulæselig]
5 Ryler og en Krikand
flyver forbi Viber
høres fra Vejlø.
Ved Middagstid gaar
Vinden om til Øst
og det bliver tørvejr
og næsten Stille med
lavt drivende graa
Skyer en Forstuesvale
flyver kredsende forbi
Lidt før 3 ror vi ind
til Slotø i Smaaregn.
Hvid Vipstjert.
7 L canus flyver forbi
noget senere 2 Krager
Kl 4,30 ror vi ombord
En Præstekrave flyver
over lidt efter en et
aarig L marinus
opklarende Vejr.

Side 19
Slotø lille flad Ø med Ruin
af Kong Hans es Fæstning
Engelborg ca 30 Td Ld.
En Gaard med Haver og Frugt
træer deriblandt Modertræet
til Slotøæblet. 2 gl Pære
træer med smaa gule Pærer
ved Taarnet. langs Stranden
og ved Ruinerne Rølliker i Mæng
de varierende fra hvidt til
rødt, Krageklo Torskemund
Regnfang Knopurt )x Høgeurt
Strandmalurt Strandarve
Sandkryb Sandasters
Soløjealant Snerre Engels
græs Gaasepotentil
Vild Gulerod Torskemund

)x Cent. jacea

Side 181
TEGNING
Slotø 3/9 – 22 JL

Side 182
TEGNING

Side 183
TEGNING
Slotø 3/9 – 22

Side 184
TEGNING

Side 185
TEGNING
Slotø 3/9 – 22 JL

  1. Larus marinus: Svartbag

  2. Forstuesvale: Landsvale

  3. Larus canus: Stormmåge

  4. Almindelig knopurt, Centaurea jacea

Fakta

PDF
3. sep. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej