Menu

Fynboerne

8. feb. 1912

Resumé

Notater om fugle og vejrlig

0⁰ K 8 Torsdag 8 74,8
SØ lyst Gr.
Sp Solsorter Bogfinker Musvitter Hvinænder lille Falk (subarter?[)] Natugle

÷ ½⁰ Fredag 9 74,6
Ø fl. lyst Gr.
Sp Gulsp Bogfinker Solsorter Musvitt Toplærker Krager Maager Jernsp Hvinænder ( 4 )

÷ ½⁰ Lørdag 10 74,6
Stille Taage
Sp Gulsp Bogfinker Solsorter Maager Hvinænder(1 ♂ – 7 mørke) En Knobsvane paa Isen
(Lysse set 2 Svaner trækkende over SØ – NV[)] . (flere Smaaflokke Svaner set i den sidste Uge, dels flyvende, dels paa Isen.
Købt en vingeskudt [”vingeskudt” overstreget] fløjet mod Telefon [”fløjet mod Telefon” indsat over linjen] Lom fanget af Ledvogteren.

Fakta

PDF
8. feb. 1912
Dagbog 1912 1, side 75 recto

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen
Johan Larsen

Nej