Menu

Fynboerne

29. sep. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

29 Septbr
SØ Blæst Graavejr
Ser ud til Regn
Barom. falder
Kl. 8 er der Striber i Luften
I Land for at tegne
Kl. 9 maa jeg holde op
da det beg at regne

Side 133
Blank

Side 134
Hos Lærer P Andersen
Ombord til Middg
Opholdsvejr
Over Middg begynder det
at regne jævnt og ved-
holdende til det Kl 5
holder op, men rundt
6 begynder det igen.

Side 157
Bjærgand
Lappedykker toppet
lille Lappedykker ( ♂ Sommerdr)
Svane Sang
Knortegæs
Alk
Lom (nordisk Lom)

Luse [ulæselig] i Rørene
ved Kongsøre

Lærer og Sogneraadsformand
P Andersen der har været
paa Bogø i 20 Aar har
meddelt ovenstaaende i
Skolens Samling fandtes desuden
Sjægger og Vinddrossel
. . . . .
Dødningdhovede Lave fra
Hr A’s Kartoffel[ulæselig]
Jordkrebs hyppig

Side 158
Svenskirisk enkelt [ulæselig]
Træpiber Rylen ([ulæselig]
Flagspette Regnspove st
Musvit Klyde ?
Blaamejse Stork ([ulæselig][ulæselig])
Halemejse Hejrer Rørdr.
Gulspurv Blishøne
bomlærke Rørhøne
Dompap (Trad) Vandrixe
Kirsebærfugl (Trad) Vagtel[ulæselig]
Gøg Brushøns ([ulæselig]
Lærkefalk Hættemaager
Taarnfalk L canus
Vandrefalk Svartbag
Spurvehøg Terner
Musvaage (yngler) Graaand
Loddenbenet –”- Gravand
Natugle Skeand
Slørugle Pibeand
Skovhornugle Skallesluger
Ringduer hvid Skallesluger
Hulduer Stor Skallesluger
Agerhøne ([ulæselig]) Krikand
Vagtel 1917 (Alting
Hjejler Hvinand
Viber Isl ?
Præstekrave Ederfugl
Rødben Troldand
Skovsneppe Havlit
Bekassin Taffeland

Side 159
Stor Tornskade
Alm T.
Skade / sjælden)
Skovskade (Nøddekrige [ulæselig])
Allike 1913
Stær
Sangdrossel
Solsort
Vipstjerter (gul og hv)
Stenpikker
Fluesnapper graa
Rødhals
Rørsanger
Havesanger
Munk
Pirol (set 2 Ex pl)
[ulæselig]
Fuglekonge
Gærdesmutte
Landsvale
Bysvaler
Jordsvale
Natravn (vist ynglende)
Lærke
Graaspurv
Bogfinke
Stilits
Irisk
[stående oprejst] Lærer Andersens optegnelser

160
Ræve undertiden fra Møen
Husmaar har bredt sig siden 1911
Hermelin
stor brun Flagermus
Damflagermus
Pindsvin (indført 30 Aar siden har bredt sig stærkt
Markspidsmus
Vandspidsmus
Graasæl
Marsvin Skruptudser
Husmus Grønbrun
Skovmus Strandtus.
Vandrotter Løvfrø
Rotter Grøn Frø
Harer Spids [ulæselig]
Odder Staalorm
Muldvarp Firben (sjælland)
Snog ([ulæselig])
([ulæselig]) stor Salamander
lille Salamander

  1. Nordisk lom (Kjærbøll.729. BøvP.I.197) ell. (alm.) rødstrubet lom, havgasse, C. septentrionalis. i dag Rødstrubet lom, (Gavia stellata)

  2. Svenskirisk: Gammelt ord for grøn irisk

  3. Anthus arboreus, i dag Skovpiber, Anthus trivialis

  4. i dag Kernebider, Coccothraustes vulgaris

  5. Larus canus: Stormmåge

  6. Laadenbenet Musvaage, Brueo lagopus, i dag Fjeldvåge (Bueto lagopus

  7. Islandsk hvinand (Bucephala islandica)

  8. Jordsvaler: Digesvaler (Riparia riparia)

Fakta

PDF
29. sep. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Inkluderet lærer og sognerådsformand P. Andersens, Bogø, fugle og dyre optegnelser

Nej