Menu

Fynboerne

30. sep. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

30 Septbr
KL 6 ¼ øverst Lammeskyer
over alt hvor man kan
se Himlen gennem
det lavere drivende
løse Skylag. Ø fl.
Paa Broen Gulspurve
hvide Vipstjerter og Eng
pibere, dels paa Tele
fontraadene og del om
kring paa Jorden
13 Sædgæs flyver over Hav
nen fra N – S.
og noget efter kom

Side 135
Farø
Lav /bølget Ø højeste Punkt 11 m
Til Dels græsklædte Skræn
ter og Klinter mod V go N
Tjørn Abild Hyld
Slaan Pil Vrietorn
paa Skrænterne paa
N Siden Benved Elm
Rose Hassel 2 Stengærde
med Pilehegn tværs over
Øen i NV – SØ Oprindelig
2 Gaarde Senere er den
ene delt saa der nu er
3.
Ved NV Pynten en lille
Rørmose og et Vandhul
med Pindsvinekrat [ulæselig]
og Vandax NV for Gaarden
en langstrakt Tørvemose
med Spredte Pile El og [ulæselig]

(ulæselig] Tjørn og ved den nordlige
Ende 5 – 6 Ege og en Snes
forblæste Bøge med Hylde
Hassel og Brombær i
Bunden
)x Korsbær og Tjørn i det østlige
. . . . . .
Langs Stranden V og N om
til Hr Stærs Gaard.

Side 136
mmer 2 Alliker ovre fra
Falster
Ved 8 Tiden i Land
for at tegne videre paa
den af Regnen afbrudt
Tegning af Møllen og Gaardene
Stillitser
Solsorter Irisker Lærker
Kl 12,20
sejler vil til Stubbekjøbing
Solskin skyet
Kl 1 ½ sejler vi til
Farø
hvor vi ankrer Kl 2, ¼
paa V Siden
En Flok Hættemaager i
Vandet og paa Bund
garnspælene. Paa Strand
bredden en Krage, 5 ænder
kommer ovre fra Falster
I Land ved det samme
en Hare i Strandkanten og
en lige overfor Klinten

Side 137
Kragetinget
Lille Holm med Græs Star
og Marehalm, Rød[ulæselig] tæt
ved S Enden af Øen og ved
Overkørslen til Bogø
. . . . . . .
Farø.
Harer og Popler ved Gaarden
Morbærtræ. Ved de 2 ældre
Gaarde en større og en mindre
Dam. Hele Øen dyrket
en Smule. Strandeng
langs N og V Kysten og langs
S Enden

Side 138
Lærke 4 L canus paa en
harvet Mark. Engpiber
en Snes Krager. Pindsvin
Gulspurve Skovspurve \ ca 20
Skade Mejser (vist
Blaamejser) 2 Skader
Op til Hr. Stærs Gaard
[ulæselig] det mon [ulæselig]
Gaarden og hjem til
Aftensmad
mange Lærker Irisker
Spurvehøg.

  1. Abild (Malus sylvestris), også kaldet Skovabild eller Skovæble

  2. Larus canus: Stormmåge

Fakta

PDF
30. sep. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej