Menu

Fynboerne

1. okt. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

Søndag 1ste Octbr
Ø fl. KL 5, ¾ vækkes jeg af
en Krage der sidder paa det
nærmeste Bundgarn og
skriger. Større Skyer over
Sjælland i N og i S en
tordenlignende Regnbyge
Vinden løjer mere og mere
af og Kl. 8 ½ er det Havblik
det regner stadig i S men
ser ellers ud til godt
Vejr Lærker høres kvidre
Kl. henmod 8 svag Bris fra
L marinus juv fl. forbi

Side 139
Kragetinget <

Side 140
Regnspove flyver fløjtende over
Hejre
I Land 9 ¾
Engpiberer Lærker en Flok Viger
ved den nyere Grd. Graa
spurv og Skovspurve
en stor Flok Irisker
Paa en harvet Mark ved S
Spidsen overfor Kragetinget
en Flok Viber en Stær 4
Alliker og nogle L canus og
Hættemaager. 11 Ænder
Vist Graaændeer flyver over
Fra Kragetinget letter 2
Hejrer. En større Flok
Graaænder ca 50 mest
Andriker sidder der ovre
og 5 Krager og en Sortkrage
og [ulæselig] omkring og ude paa
SV Spidsen sidder alle
Viberne fra før sammen
med ngl flere Krager
Mens jeg tegner flyver store
Flotte Graaænder forbi
L marinus ad. og
do juv. en Flok vist
islandske Ryler og en
Flok ca 15 Skalleslugere

Side 141
TEGNING

Side 142
letter inde ved Kragetinget
og Flyver Ø paa.
En Hejre Ø – V
Da vi roede i Land var
der en svag Bris fra S mens
jeg sad og tegnede fik den
om til Ø og ved 12 Tiden
kom der nogle Stænk fra
en Byge der gik sønden
om. En Lærke synger
Hvid Vipstjert
Ombord 12,30 SØ fl.
I land Kl 2 ½
Irisker Lærker Dværgfalk
en Flok Sortænder (ca 150)
flyver over mig fra Ø – V.
L marinus ad.
Det klarer op fra Ø ved 4 ½
Tiden
Kaffe hos Hr Stær
Musvaage
Kl 6 er vi ombord og
fyrer op for at
sejle
til
Lilleø
Solen gaar klart ned

Side 143
Lilleø 8,11 Td Ld
Flad langagtig græs
klædt Holm. Langs
V Siden en bred bræmme
af strandkarse som
helt opfylder den lille
Holm ved SØ Enden.
Langs Ø Siden i frodigt
Strandmælde noget
Marrehalm og Star
samt Strandasters
der ogsaa stod i et
stort Bed indenfor
NV Hjørnet sa høje
at de naaede min
Næsetip. Foruden disse
Rødbunke Lindhardt Røllike
Regnfan. Stedmoderblomst
Forskommet Hønsetarm
Fuglegræs Snerre Storke
næb. (Tranehals, Hejrernæb)
Erodium cicutarium
omtrent midt paa
O Siden en Poryhytte

Side 144
Mens vi sejler derhen
skumrer det og Maanen
titter frem mellem
Lammeskyer
Ved 7 Tiden anker vi
ved
Lilleø
Det er efterhaanden
bleven helt Stille og
mens vi spiser hører
Vandet helt op med
at klukke
Inde fra Vandet om
Øen høres Pibeænder
Andrikernes fløjtende
Viviuv pg Ændernes
skraalske Rharrauw
imellem høres ogsaa
Graaænder
Det er stille om
Natten

Side 145
ved denne 15 – 16 Rosen
buske i flere Grupper
af
Rosenkarurt eller
er det Althaa offina
lis ? Fuglegræs Stedmod
ders blomst (meget stor
violet Krone) Vistnok
Blaagraa Fladstjerne
En Mælde eller Gaase
fod med tandede [ulæselig] / Bla
de TEGNING og røde
Blomster
I Bladhjørnerne
TEGNING
TEGNING

Side 155
TEGNING
Storm
Floden
13/11 1872
Vandlinie

Farø 1 Octbr 1922

Side 156
Møen Grønsund Falster
Harbølle Skansepynt

  1. Larus marinus: Svartbag, ung

  2. Larus canus: Stormmåge

  3. Larus marinus: Svartbag, udvokset og ung

  4. Dværgfalken (Falco columbarius), Danmarks mindste rovfugl, i dag sjælden

  5. Larus marinus: Svartbag, udvokset

  6. Hejrenæb (Erodium cicutarium). Slægten kaldes også tranehals.

  7. Lægestokrosen, Althaea officinalis, hører til katostfamilien. Det er en opret, stivstænglet staude, som bliver fra 1,5 til godt 2 m høj.

Fakta

PDF
1. okt. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej