Menu

Fynboerne

2. sep. 1925

2 Septr.
Stille klart.
2 brune Ederfugle flyver over Havnen.
Der kommer 2 Grønlændere om Bord for at hente en Dunk Benzin til Porsild. Jeg tager med dem i Land Kl. 9,45.
Snespurve. Paa sorte Sand vrimler det af Sisgener i Marehalmen
Let Bris fra Ø.
Det store Isbjærg ligger lige i Solen og jeg ser at der er kommen en Port paa Midten, jeg kan ikke se gennem den hvor jeg staar, men den lyser let grønlig mod den skyggeblaa Fjældvæg
•82• [Tegning])× Næste Dag maler jeg den, den er kun 2 ½ T (7 cm) lang.
•83• Jeg hører en Piber.
Stenpikker paa Vejen
Schiøler har faaet en gl ♀ Kongeederfugl i frisk Sommerdragt med næsten udvoxede Svingfjer og begyndende Hale.
Jeg bliver vejet: 173 Pund saameget har jeg ikke vejet siden jeg i 1890 var Soldat
Maler Stenpikkeren, der kommer en Grønlænder med et Sælfoster ca 4 Tom.)× lang som jeg sætter mig til at male. Unge Porsild kommer hjem fra Jakobshavn med ”Holk”.
Dr La Cour og Dr Ljungdal gaar ud at svømme. Middag
Øllegrød og de 12 Ryper Schiøler skød i Forgaars
Kartofler og Salat. Kaffe
•84• Niuvertoken kommer ud for at snakke om Kul med Porsild. Jeg følges med ham til Kolonien, Møller er ikke i Huset og vi faar en Sjus. To Drenge ror mig ud da det viser sig at Møller er gaaet om Bord. Jeg køber 100 Timer i grønlandsk  og en ABD  illustreret af Steffen Møller.
Det er Stille og Maaneskin.
•85•

  1. P.H. Sørensen: 100 Timer i Grønlandsk. En Lærebog i det grønlandske Sprog. København, 1900.

  2. ABD: en grønlandsk ABC. C findes ikke på grønlandsk, idet C og K er det samme bogstav. Bogen var skrevet af provst Frederik Balle og illustreret af Steffen Møller Rosing.

Fakta

2. sep. 1925
Dagbog, 1925, 8, side 41 recto - 42 verso + 67 recto

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen