Menu

Fynboerne

1. sep. 1925

  1. Septbr Der er +2° C. i Kahytten om Mrg. Fuldstændig ren skyfri Himmel. Inde ved Landsarkivet kommer en Mand frem, udsendende store Røgskyer fra sin Pibe, han drejer sig rundt et Par Gange, knapper Bukserne ned og sætter sig ved Muren Der kommer straks travende en Hund op fra Læsiden og sætter sig paa Vagt, saa kommer der en til i Gallop. De bliver nærgaaende, Manden henter en Sten, jeg hører et Hyl og ser Hundene trække sig tilbage og indtage en afventende Holdning. Saa snart Manden rejser sig er de der som et Lyn og gaar saa roligt tilbage til •76• [Tegning. Teksten læses uafhængigt af forrige side] Maanen staar stor rød og kantet op Kl 9. Det har frosset om Natten der var Is paa Pytterne. I de sidste Dage er Dvergpilen bleven gul og Mosebøllerne vinrøde. •77• [Læses i forlængelse af den næstforrige side] hvor de hører hjemme. Flere Flokke Snespurve trækker over Havnen fra N – S. Der ligger et fint Snepudder paa Fjældene fra i Gaar. Jeg gaar ud til Forsiden der flages det er Magisterens Fødselsdag. Ud og male den Basaltsøjle der kaldes ”Lots Hustru” Kogt Sælhunde Ribben med Spæk paa til Middag, godt, nærmest ligt Faarekød. Op til røde Elv for at male. Scheel og Schiøler gaar paa Jagt. Maler Vandfaldet. Ovenfor mig gaar en Grønlænderkone med røde Kamikker og en lille Pige og plukker Blaabær. Da jeg er omtr færdig kommer de hen til mig og ser paa Billedet, de har ogsaa •78• et Par Bundter Kvanstilke. De synes at beundre Billedet meget. Konen siger flere Ah binneke, binnekusuak  det forbavser mig at de kan se hvad det forestiller Hjem til Middag. Da jeg gik ud i Formdgs saa jeg en Kjove sidde paa et Blaabærbed og pille Blaabær, saa kom der en Grønlænderdreng listende med en Bøsse, da han var skudnær sigtede han paa den, men den fløj saa hen og satte sig i et andet Blaabærbed og det gentog sig 4 eller 5 Gange, saa saa jeg ikke mere til den før jeg havde siddet og tegnet lidt, saa hørte •79• jeg et Skud nede paa Sorte Sand  og da jeg vendte mig saa jeg Kjoven tumle ned fra Luften. Da jeg kom hjem havde Schiøler faaet den og den var fuld af Blaabær i Kroen. Schiøler havde selv skudt en meget smuk gl. Stenpikker ♂ i frisk Efteraarsdragt. [)x] Det er kun hændt en Gang før at der er kommen en saadan hjem fra Grønland. Winge  fortalte Schiøler om den, den blev laant ud til Tyskland, og ”kom saa sandelig aldrig hjem igen.” Middag Stegt Sælhundelever, Haschi og brunede Kartofler. Sveskegrød med Rosiner og Fløde Da jeg kom ud i Morges •80• flagedes der paa Stationen, men jeg glemte at spørge om Anledningen, det kom nu frem at det var Porsilds Fødselsdag. Efter Kaffen kom Landsfogeden med Frue Scheel Finn Niuvertoken og Møller, Dr Ljungdal og Ingeniør Bretting for at gratulere. Schiøler og Ljungdal synger. Chokolade og Kaffe. Sjusser. Ombord ved 11 Tiden Maaneskin skyfrit Stille. •81•
  1. Binneke, binnekusuak er formentlig Larsens lydskrift for pinneqaaq, pinnersorsuaq, som betyder: Det er meget smukt, rigtig meget smukt.

  2. Sorte Sand: strand i udkanten af Godhavn/Qeqertarsuaq.

  3. Zoologen Herluf Winge (1857-1923) var i mange år viceinspektør ved Zoologisk Museum under Københavns Universitet. Han er forfatter til flere bøger, blandt andre Grønlands Fugle og E Museo Lundii, hvor han behandlede P.W. Lunds vældige knoglesamlinger fra huler i Sydamerika. I samarbejde med arkæologer udbyggede han undersøgelser af danske jordfundne knogler af pattedyr og fugle. Han var også sin tids førende ornitolog og naturfredningsmand.

Fakta

1. sep. 1925
Dagbog, 1925, 8, side 38 recto - 40 verso + 67 verso

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen