Menu

Fynboerne

23. sep. 1925

23 Septbr.
NØ flov, svag Dønning. Mallemukker, Tatteratter. Schiøler ser en Sule.
Jeg sover fast da Messedrengen raaber ind ad Døren: ”Kl. er et Kvarter over 8!”
De andre ser om Frmdg en stor Flok Springere . Lidt efter ser jeg en 6 7, vist Grindehvaler der kommer samlede op.
[Tegning]
Der bliver kastet en Del Brødhumpler ud og de
•22• [Tegning] •23• nærmeste Malemukker kreser en Gang rundt om skibet kommer tilbage og sætter sig paa Vandet ved Brødet og lidt efter ligger hele Flokken der, en ung Tatterat kommer forbi dem uden at gaa ned og fortsætter op langs Skibet.
Kl. 1 ½ en Mellemkjove, ca 20 Malemukker deraf 2 eller 3 graa.
Kl 4,20 er Mellemkjoven der igen en fin Fugl med hvid Nakke, uden Brystbaand og med de 2 midterste Halefjer kantstillede, saa de skiller sig fra de andre Det er næsten Stille med lange Dønninger. Efter Middag sidder vi nogle Stykker i Rygesalonen. Kaptajnen er
•24• i det snaksomme Hjørne, først nogle Skibshistorier: ”En Gang gik [vi] ind [i] Vesthavnen paa Færøerne, det blæste saa Syv Kællinger ikke kunde holde en Kat,[”] – der efter begyndte han med sit Levnedsløb. Efterhaanden luskede de af alle sammen undtagen Statskonsulenten og jeg og Dir La Cour der var faldet i Søvn. Ved 8 Tiden kom Direktøren og Ministeren og foreslog Kaptajnen at de skulde snakke lidt om Færøerne og saa gik de 3. Malchow M kom og fik fremtryllet Whisky Is og Vand og lidt efter kom Bestyreren tilbage og fik et Glas med. Vi skal anløbe Thorshavn og sætte For-
•25• søgsleder Knudsen i Land og fylde Ferskvand paa til Maskinen, saa gik jeg til Køjs. Dir L C havde faaet Vejrtelegrammer fra Skibe, Shetlandsøerne Skotland England og Island, det ser gunstigt ud.
•26 – blank• •27•

23/9
•79• [Tegning]
[Lodret, højre side]: 20/9 – Kl 9,30
•80• [Tegning]
Isbjærg ved Narsak
•81• [Tegning]
Narsak 19 Septbr.
•82• [Tegning]
[Lodret, højre side]: Sletten ved Narsak. 19 Septbr.

  1. Springere = delfiner.

Fakta

PDF
23. sep. 1925
Dagbog, 1925, 10, side 11 recto - 13 recto + 38 recto - 39 verso

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen