Menu

Fynboerne

13. sep. 1925

13 Septbr.
Vaagner ved 8 Tiden. Skibet ruller en Del da Søen kommer fra Siden Regntykning Spiser Plukfisk til Morgen i Stedet for Havregrød Ved Titiden er det flovet noget. Taage.
Enkelte Malemukker og Tatteratter.
•24• Ved 11 Tiden fl. en stor Flok Terner forbi N – S.
[Tegning]
Kl. 11,5 en Flok Terner til kresende (ca 20)
Efter Frokost klarer det og Landet dukker frem om Bagbord. En Del til Dels store Isbjærge
[Tegning]
•25• [Tegning] Et Par Tatteratter.
Ved Indsejlingen er Vandet mælket grønt, en Del Is, en Flok Kongeederfugle ♀♀
[Tegning]
Befolkningen paa Klippen
•26• Sværdfisken ligger derinde sammen med Sonja,  lidt udenfor driver et Hvalskrot
En Ravn fl. forbi
Taagen er lettet og Solen skinner mellem lette drivende Skyer.
Der saluteres.
Snespurv.
En Vrimmel af festklædte Grønlændere i rødt og hvidt og blaat mest rødt paa de græsklædte Klipper.
Chokolade og Napoleonskager.
I Land Kl. 3 ½ og op til Doktoren.
Valdemar Brun 
Snespurv og Sisgener.
•27• Her er grønne Enge og Rabarber og Roser i Haverne Kaniner og Geder og Haner galer rundt om, en Flok tamme Gæs og tamme Ænder.
Hos Doktoren bliver vi trakterede med Vandmelon, jeg ser ind ad Køkkendøren at der ligger et Stykke endnu paa ca 1 Al eller halvanden. Schiøler faar et Par Krikænder (crecca crecca) i Yngledragt skudt i Maj Maaned. Da vi gaar derfra ser jeg en Stenpikker og lidt efter flyver en mørk Falk forbi. Da vi ror ud 3 Ravne Om Bord til Middag Kl 4 ¾. Smaasneer.
•28• [Tegning] I Dag saa jeg en stor rød Hankat
•29•

  1. Sonja og Sværdfisken var hvalfangerskibe. Mandskabet på Sonja dræbte hvalen og slæbte den i havn til Sværdfisken, hvor den blev fortøjet langs skibssiden, mens spækket blev trukket af vha. taljer. L. Larsen: Hvalfangst ved Grønland. Tidsskriftet Grønland (år og nr. ukendt). Om Sværdfisken, se side 139, note 9.

  2. Det har ikke kunnet spores, hvem Valdemar Brun var.

Fakta

PDF
13. sep. 1925
Dagbog, 1925, 9, side 12 recto - 14 verso

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen
Eiler Lehn Schiøler