Menu

Fynboerne

12. sep. 1925

12 Septbr.
Stille Solskin. Maler en lille Aquarel af Sadlen fra Broen ligesom den Dag vi kom til Grønland i Juni Frokost.
SS Hugo kommer ind i Skibshavnen mellem 12 og 1. Den har Post med.
Schiøler om Bord i Peary om Frmdg. Dr Koch henter og ror ham tilbage han faar en Toornaviarsuk  i Sommerdragt med næsten udvoxede nye Vinger.
Der kommer en Masse Mennesker om Bord for at sige Farvel. Falkens Officerer og Hejring og en hel Del fra Kolonien.
•16 – blank• •17• I Løbet af Dagen ses og høres en Del Ravne og nogle hvidvingede Maager unge Fugle ses fiske i Skibshavnen. Vi er flyttet op i Kammer 4 i Gangen ved Maskinen der er meget bedre Plads alle 4 Køjer er paa Ydersiden og der er 2 Ventiler og god Luft og Plads til Tøjet og til at klæde sig paa og af. Nolager og hans Skriver og Tolk Kemnitz skal med til Julianehaab og Provst Balles med 2 Børn og Svennings  Datter skal med til Danmark.
Det er blevet overtrukket lyst Graavejr og svag S Bris.
•18 – blank• •19• Kl. 2,10 letter vi Anker og gaar om til Kolonien for at faa Provsten om Bord. Hele Grønlands Befolkning er forsamlet og synger til Afsked. Egil  er lastet med Folk og slæber en Baad med 15 Seminarister 6 med røde og 9 med hvide Anoraker og med et stort Orlogsflag i Agterstavnen. De har Bøsser med og saluterer da Baaden lægger fra Land. Saa stor Afsked og alle der ikke skal med Hans Egede gaar om Bord i Egil.
Hurra og Salut fra Seminaristerne der fyrer deres Bøsser af og lader igen og skyder saa hurtigt de kan.
•20 – blank• •21• En hvid Falk kommer ud fra Land i en Bue forbi Hans Egede og svinger ind mod Radiostationen. Vi gaar ned og drikker Kaffe. Der er kommen Telegram fra Søkongen  at der er druknet 2 af Mandskabet under Stormen i Forgaars og med Anmodning om at faa 2 andre med. Vi faar 2 af Falkens Mænner med til dem.
Udenfor Kitsogsit en Del Malemukker og Brünnicks Tejster og Tatteratter unge og gl. Der staar tunge Snebyger ned over Fjældene der er melede af nyfalden Sne fra i Gaar Henad Middag frisk
•22 – blank• •23• fra SV. og Kl. lidt over 7 er jeg med Direktør La Cour oppe paa Broen for at maale Vindstyrke med hans Vindmaaler den er 6,6 Secundmeter, svarende omtrent til Vindstyrke 4.
Schiøler Scheel og Finn og Frk D.J. spiller Bridge jeg gaar til Køjs henad 9.

  1. Toornaviarsuk = Histrionicus histrionicus: strømand.

  2. Det har ikke kunnet spores, hvem Svenning var.

  3. Større skibe bragte tidligere forsyninger fra Godthåb/Nuuk til andre bygder og blev suppleret med mindre skibe. Skibet, der omkring 1925 gik til Egedesminde/Aasiaat, hed Egil.

  4. Om ulykken skriver Henning Scheel: ”Nede ved en af de sydligere Kolonier kæntrede en Baad fra Knud Rasmussens Skib ’Søkongen’, hvorved to Mand druknede” (s. 113).

Fakta

12. sep. 1925
Dagbog, 1925, 9, side 8 recto - 12 recto

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen