Menu

Fynboerne

11. sep. 1925

11 Septbr fortsat:
•1• [Tegning] 
•2 – blank• •3• [Tegning] •4• [Tegning] KL 9 En
29 Jul
Kløften hvor Elven der kommer fra Søerne ved Teltet løber igen
•5 – blank•
•6• [Tegning]
INSPEKTORATET
FOR
SYDGRØNLAND
Kujatâta nâlagakarfia 
•7• Rejsen Syd paa.

11 Septbr fortsat:
Middag hos Nalaga hvid Sagosuppe og Rypekoteletter Kaffe.
Det er flovet en Del og Regnen er næsten hørt op. Jeg gaar op til Jon Møllers med mine Billeder som jeg har lovet at vise ham, men da han ikke er hjemme gaar jeg ind til de gamle som blader begge Skitsebøgerne igennem og gl. Lars Møller kommer frem med sin Skitsebog som han en Gang før har vist mig. Der er mange Landskaber og Landtegninger fra mange Steder i Grønland
•8 – blank• •9• Mange af dem særlig nogen Bræer omhyggeligt og nydeligt tegnede med Farvelægning i Aquarel. Han spurgte om jeg kendte hans afdøde Søns Tegninger til ABCen og jeg var glad ved at kunne fortælle ham at jeg havde købt [den]. Kl 2 maa jeg gaa da Nauya er parat til at sejle os om i Skibshavnen til Hans Egede. Foruden mig gaar Kapt West, Kapt Grove , Dr Husted og Frk. Hauge og Daugaard Jensen om Bord, der staar en Del Sø og Kapt W og Frk. Hauge og jeg gaar ned i Kahytten, mens Kapt Grøn der er i Oljetøj og Dr og Frk. DJ. bliver
•10• staaende i Kockpitten og bliver gennemblødte. Schiøler og jeg ror over til Peary for at tale med Dr Kock  og vise ham Schiølers Bog og mine Billeder. Det er især Racerne af Falke og Sisgener der interesserer ham, men han ved meget om Fugle, skønt hans Speciale er Fisk, og han har samlet en hel Del Skind og Æg paa Turen.
Vi bliver og spiser med.
Bordet er dækket med store Fade med forskellige kolde Retter, et Fad med nogle henkogte Sardiner uden Olje ”Bluefish”,
•11• et med baked Beans et med Tunge og et med Æblegrød, store Kander med The og Kaffe. Der bliver serveret en varm Ret, jeg husker ikke hvad den hed noget med Fisk, det saa nærmest ud som varm Mælk eller Valle med Gryn paa og der svømmede en Masse store Stykker Helleflynder og Kartofler i det.
Vi blev præsenterede for vore Bordfæller efter Haanden de kom ind, en var vist Kommander Mac Donald , en stor tyk Mand, Mr Publiemer , var festlig at se paa, han havde et rødbrunt Skæg,
•12• Overskæg og Fip og Kinder barberede efter en buet Linje fra Overskægget op til Ørene
[Tegning]
Efter Middag snakker Scheel og Mr Koch videre, der kommer Kasser med Fugle op og Schiøler faar en hel Kasse fuld af Skind og Æg og Løfte om en hel Mængde naar han kommer hjem. Løjtnanterne Salienth  og Hoppe  og Kapt Riis Carstensen kommer om Bord for at besøge en af Officererne. Kl. godt 9
•13• gaar vi fra Borde i en beskidt Jolle roet af 2 Mand hver med 2 Aarer. Schiøler sidder paa Agtersædet og jeg ligger paa Knæ foran ham og holder mig i Lønningen. De kludrer med Aarerne og raaber om Bord at de har glemt en Aaregaffel, tilbage igen og efter et Par forgæves Forsøg lykkes det at faa fat i den. Saa gaar det igen, d.v.s. forbandet daarligt, det er brandmørkt og der er en Del Sø; den Mand der sidder forrest kludrer forfærdeligt med Aarene og bliver hele Tiden skældt ud af den anden, vi ror snart i den ene og snart i
•14• den anden Retning og det synes at vare en evig Tid inden vi naar op til Hans Egede der ligger og lyser ud af alle Koøjerne. Jeg gør opmærksom paa at Falderebet er paa Styrbords Side: ”All right Sir” men alligevel ror vi om Bagbord og rundt om Agterenden, men kommer dog om Bord uden at miste noget af Bøger eller Kasse. Der har været Middag om Bord og vi kommer i rette Tid til et Par Sjusser inden vi gaar til Køjs.
•15•

  1. Tegninger og tekst i det følgende frem til datoen 19. september findes bagest i Johannes Larsens dagbog nr. 5 fra Grønlandsrejsen. Man må antage, at han har haft sider tilovers i denne bog og har ønsket at udnytte dem, inden han tog en ny dagbog i brug.

  2. Kujatâta nâlagakarfia: Kujatâ betyder Sydgrønland, og Nâlaga er en form for leder/myndighed. Ud fra sammenhængen betyder det formentlig Inspektoratet for Sydgrønland.

  3. Det har ikke kunnet spores, hvem kaptajn Grove var.

  4. Det har ikke kunnet spores, hvem denne dr. Koch var. Det er efter al sandsynlighed ikke geologen Lauge Koch, for han opholdt sig på dette tidspunkt i Østgrønland.

  5. Det har ikke kunnet spores, hvem kommandør MacDonald var.

  6. Det har ikke kunnet spores, hvem hr. Publiemer var.

  7. Det har ikke kunnet spores, hvem løjtnant Salienth var.

  8. Det har ikke kunnet spores, hvem løjtnant Hoppe var.

Fakta

PDF
11. sep. 1925
Dagbog, 1925, 9, side 1 recto - 7 verso

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen