Menu

Fynboerne

3. jun. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne.

3 Juni SØ fl. kl.
I Land lidt før ½ 8 Cirrius
Ved Flaghøjen var der sprunget
en dobbelt Pinselilje ud
og i Dag synger Lærker
L canus Terner mange
Viber mange Irisker
Skallesluger Tornsanger
paa Kirkegaarden
Præstekrave. Pillet tør
Bjærgand ♀ og Vinge af en Tejste
sammen.
2 Par Gravgæs 3 L argt.
Krager. gul Vipstjert
Kukker St hirundo
2 nye ♂ Ederfugle et Stk
ude og længere ude paa en
tør Rønne (Lavvande)
sidder er større Flok vist
overvejende ♂♂
SØ friskere, men
flover snart
Kl 12,38 letter vi Anker og sejler
til Hjelm
Udfor Øen lægger nogle L can
Et Par Gravgæs fl. ud
2 Skalleslugere gaar i Van
det V for Landingsstedet

Side 91
Hjelm
Meget høj bakkeø med
flad )x Forstrand der mod
SV løber ud i et Næs
høje Strandvolde af Ral
Øen rundt med Undta
gelse af NØ Hjørnet
hvor der er lave Flyve
sandeklitter beplantede
med Hjelme. Paa den
inderste brede Del af
Næsset gl Strandvolde
omtrent dobbelt saa høje
som de [ulæselig] og
løbende paa tværs af
disse, helt overgroede af
blomstrende Engelskgræs
Høje Skrænter hele Øen
rundt, bevoxede med
Tjørn Slaan Roser og
Vrietorn )xx der mod V er
lave og forblæste mod
Ø høje og træagtige her
staar ogsaa nogle tem
melig store Aske.
)x og bred )xx Æbler

Side 92
Øen rundt Ø om
hvor vi ankrer Kl 5 Min.
i 3. En Vibe flyver over og en
Strandskade spasere [ulæselig]
paa Str. hvor der sidder
en Mængde L canus.
Bysvaler Irisker. Maager
meget tamme Mange
Lærker synder. Gulspurv ♂
Solsort Jordsvaler. Stære
Forstuesvaler Guldbugen
synger i den lille Frugthave
Ved Skaadebakken
Bomlærke 2 Strandskader
L canus yngler tæt hele Øen
rundt, der er vel flere Tus
inde. Æggene samles kun
til 24/5 - L arg yngler
her ikke. Hævd Vipstjert
Solsort Tornsangere Stenpi
St hirundo [ . ) ved Land
gangen en halv Snes Stykker
vist ynglende der.
Paa det flade Næs med SV
nogle Strandskader Vibe Lærker
al[ulæselig] Terner og et Utal af
Maager, der maa være
mange Tusinde i alt
her lugter af dem
død ♀ Ederfugl gl med 2
brede hvide Baand

Side 93
Paa Øens højeste
bakke omt
paa Midten ligger Fyret
paa Voldstedet af Marsk
Stigs Borg. Ved V Skrænten
et ældre Voldsted, Under
dette paa S Siden er der i
Tidens løb fundet en Del
Mønter prægede af Marsk Stig
oven paa findes i Marken
Masser af Kreaturer. Paa
S Siden af Øen et lille
højt Voldsted Skaades
bakken
Kaniner

Side 94

over Vingen
Kl lidt over Ni kommer
2 Skalleslugere ♂♂ og [ulæselig]
sig ved Bredden nedenfor
os. Maager og Terner skriger

  1. Skyformation

  2. Larus canus: Stormmåge

  3. Sterna hirundo: Fjordterne

  4. Jordsvale: Digesvale

  5. Forstuesvale: Landsvale

  6. Larus argentatus: Sølvmåge

Fakta

PDF
3. jun. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej