Menu

Fynboerne

8. jun. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne.

8 Juni V. fl. kl.
Strandskade flyver over
Havnen om Mrg. L canus.
Lærkerne synger
St macrcura
I Land henad Kl. 8
Graaspurve Gærdesmutte synger
Stære Bogfinker en Gærdesmut
te til. Irisker Svenskirisk Svenskirisk

Side 110
Ved Nitiden gaar Vinden til S frisker

Side 111
Forstuesvaler Gulbugen synger
paa hver side af Gadekæret
Stilits. Solsorten fløjter
Krager Rørsanger i Rørene
ved Stranden bag Kirken
Hvide Vipstjerter paa Broen
Præstekrave Jordsvaler
Bysvaler (ved Gadekæret)
NVest paa Bomlærke
Bysvaler Gulbug Viber Irisker
Tornsanger Bysvaler ved
de vestlige Gaarde Bomlærker
Irisker og Solsorter Tornsanger
Bysvaler ved de SV Gaarde
Hjejle TEGNING Forstuesv
Viber
Til SV Klinten overfor Æbleø
Strandskade Jordsvaler Stære
Lærker. L marinus (1 Aar)
Flyver forbi langs Stranden
langs Klinten Ø paa
Skallesluger ♂ & ♀ en Flok
L canus kreser over Markerne
ved Klinten Stenpikker
en Flok Viber (25 – 30)
L ridibundus (1) Tornsanger

Side 112
Blank
Side 113
Stæreflok paa Pløjemark
og hvid Vipstjert Graaspurve
2 Rødben Viber Stenpikker
flere Viber 14 – 15 i Luften en
Del paa Strandvejen. Strand
skader 2 St minuta
Præstekrave Engpibere
Gul Vipstjert ♀ stærkt gul, en
til noget bleg og en ♀ til
Gulspurv Rødben
forbi den gl Mølle til Byen
Om Aftn gaar Vinden igen
om til NV.

  1. Sterna macrura, Havterne, i dag Sterna paradisaea

  2. Larus canus: Stormmåge

  3. Svenskirisk: Gammelt ord for grøn irisk

  4. Forstuesvale: Landsvale

  5. Jordsvale: Digesvale

  6. Larus marinus: Svartbag

  7. Larus ridibundus: Hættemåger, i dag Chroicocephalus ridibundus

  8. Sterna minuta: Dværgterne, i dag sternula albifrons

Fakta

PDF
8. jun. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej