Menu

Fynboerne

9. jun. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne.

9 Juni kl varmt Havblig.
Rødben fl over Havnen Terne
Maager Strandskader
Lærkerne synger inde
over Øen. Op i Byen at tegne
Skovspurve paa Kirkegaarden
Da jeg gaar ombord fisker
6 St macr langs Bro
en flyver tværs over med
en Tangnaal i Næbbet
der bugter sig op og ned
altså Tangnaalen
Eftmdg. Med Friis Ø paa
Svenskirisk Lærker Bomlærke
Stær Graasp Irisker
Tornsanger

Side 114
Lyng Klokkelyng Bærveasp
Dvergpil. Sortbær Mængde
forkrøblede Tagrør Enkelte
Enebær
Strandkaal. Engelskgræs
Marehalm

Krat paa N Siden ved Str
Ørnebregne Brombær Tjørn
Roser Slaaen

Side 115
Musvit fl forb med noget i
Næbet. Bogfinke synger
fl Tornsangere og Irisker
og Bomlærker og Lærker
TEGNING Kukkeren
høres fra
Skoven
L canus
Stære efter
En Pløjemand.
2 Gærdesangere jager hinanden
og farer i en Have. Krage
Engpibere ved Beg af Heden
langs Str mod Ø st. Krage
(5) Præstekrave Strandskade
2 Skalleslugere. ♂♂ letter en
♀ dykker en Flok L canus
Engpiber 2 Gravgæs kommer
flyvende ud fra Heden. Ude
i Stranden ligger ligger i en
Flok 15 – 16 gl Fugle
Jordsvaler
Lagune med Rør. Rørspurv
Nu tæller jeg 20 Gravgæs de
2 et Stk fra de andre som
ligger samlede Viber (5)
et Par Irisker i en af de

Side 116
Blank

Side 117
smaa Plantager L argentatus
Lærker Irisker Stær Gulsp
synger i en Plantage 3 Krager
Paa Øst Pynten letter en
Flok Viber ml. 30 – 40
L argent. nogle Par skreg
som om de havde Rede
flyver om med en Flok L
canus gaar skrigende over
Enden af Lyngheden, da
jeg gaar hen over Spidsen
af Heden bliver de mere
nærgaaende og jeg finder en
enkelt argentatus Rede
med et udrugende Æg, ved
Siden af Reden sad nede
i Lyngen en nylig udruget
men ganske tør Unge.
Der var vel i alt en halv
Snes argent og en Snes canus

over Heden men vel saa[ulæselig]
mange Maager laa og Svøm
mede ude paa Vandet
Nogle Terner vel macr.
St minuta 2 Hættemaager
flere Dvergterner Strandskader
Jeg gaar i Vandet.
Da jeg var klædt paa saa jeg
en Terne ruge ca 150

Side 118
Blank

Side 119
Al borte, omtrent paa Halv
vejen rejste jeg en minuta
da jeg fandt den første Rede
med et Æg saa jeg det var
macrura Fuglen fløj skrigen
de over Hovedet, der ruger
altsaa begge Arter og et
Par Skridt borte finder jeg
Dværgterne rede ogsaa med
et Æg i begge i Sand og
Smaasten ved en lille
klat Tang lidt fra denne
en med 2 Æg og en Sten
af samme Størrelse i smaa
sten og saa en med 3 Æg
i Grus.
Gulsp ♂ ved Resterne af en
Langdysse. Jordsvaler
Langs N Stranden til Havnen
Friis ser Bekkasin og hører
den brumme ) Krage Engpiber
Irisker L canus Strandsk
en Flok Viber
2 Par Gravgæs og 10 Fjorgamle
arg eller marinus letter
fra Sandet der er lidt
flere 100 Al ude.
Præstekraver, Rødben
Tornsanger Irisker

Side 120
Blank

Side 121
Paa Strandengen paa N Kysten
Ø for Byen Koloni af [ulæselig]
ra 2 Reder med 2 Æg af Tang
og Græs omkr. en halv Snes
Par Rødben Viber Canus
Strandskader mange Rødben
TEGNING Ombord
8,7
Hvide Vip
stjerter paa Broen
Stille om Aft kl
O
Side 122
Bævreasp
Eg Bøg Blodbøg Ask El
Under Engene Kristtorn
Tjørn og Kaprifolium Enkelte ret store Træer
Seljepil og Hassel El Slaaen
og Kvalkved, Røn
Store Partier med udgaaede
Træer og Busk El Birk Hassel
Eg Ask Edelgr. Bævreasp
Hvad jeg antog for Blodbøg
er ødelagte Bøge ([ulæselig]
mægtig store Storkonvalle
Et langt Hegn af Bjærgfyr fra
Skoven til Str ligeledes udgaaede
. . .
Ribs Brombær Caprif Hyld
El Eg Storkonvall og Bregne
Fel mas. mægtige Bede af

Storkonval Hassel Kristt
et Par mægtige store Skovæbletræer
Mjødurt Iris Sumpbregner
og vældige Hasler Ærenpris
Brændenælder mange hvide
grønne Gøgeurter )x Roser
Fladstjerne
)x Skovgøgelilje

  1. Sterna macrura, Havterne, i dag Sterna paradisaea

  2. Svenskirisk: Gammelt ord for grøn irisk

  3. Larus canus: Stormmåge

  4. Jordsvale: Digesvale

  5. Larus argentatus: Sølvmåge

  6. Larus canus: Stormmåge

  7. Sterna macrura, Havterne, i dag Sterna paradisaea

  8. Sterna minuta: Dværgterne, i dag sternula albifrons

  9. Larus marinus: Svartbag

  10. Mangeløv (Dryopteris filix-mas)

Fakta

PDF
9. jun. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen
Achton Friis

Nej